De restauratie van de boerderij “Paddepoel”is voltooid.

De boerderij die in 2010 gekocht is bij een uitruil van gronden in het Reitdiepgebied vormt nu samen met zijn omgeving weer een mooi landschappelijk geheel.

De laatste hand wordt nu gelegd aan het terrein rondom de boerderij. De grachten rondom de boerderij zijn uitgediept en er wordt nog een boomgaard aangeplant. Ook in het tuinplan van dit boerenerf is een strook met zonnepanelen opgenomen. Bouwkundig is er veel gebeurd met deze rijksmonumentale boerderij.

De gebinten, voorzien van veel 17e eeuwse onderdelen, zijn grondig hersteld en de kap van de schuur is weer van riet voorzien. Voordat de terreininrichting is gestart heeft archeologisch onderzoek plaats gevonden. Het was bekend dat er vroeger het zogenaamde Clootsborgje had gestaan.  Het grondradar onderzoek heeft aangetoond dat er wel eerdere bebouwing is geweest, maar erg duidelijk waren de resultaten helaas niet. De restauratie is mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen.

De agrarische bestemming wordt omgezet naar een bestemming van wonen met de mogelijkheid voor het houden van een kleinschalige bedrijvigheid. Per 1 maart 2017 is de boerderij verhuurd.

 

Boerderij Paddepoel