Ruim 10 jaar zoogdieren waarnemingen levert een hoop leuke info

Ruim 10 jaar zoogdieren waarnemingen levert een hoop leuke info

Monitoring in de natuurgebieden van het Groninger landschap is gekoppeld aan de
aangewezen natuurdoelen. Veelal gaat het om vegetatie, planten en vogels.

Zoogdieren zijn meestal geen doelsoorten binnen de natuurdoelen en worden om
die reden niet meegenomen in het monitoringsprogramma. Toch zijn ze wel van
belang voor de natuur en worden er ook veel waarnemingen verzameld. Veelal niet
volgens een vast omlijnde telmethodiek maar losse waarnemingen.

In dit verslag staat een opsomming van alles wat bekend is aan zoogdierwaarnemingen over de periode 2005-2016 in de terreinen van het Groninger Landschap in het
Westerkwartier.
Klik hier voor het verslag 

zoogdieren in het Westerkwartier