Samenwerking met Nationale Postcode Loterij verlengd

Samenwerking tussen Nationale Postcode Loterij en LandschappenNL met vijf jaar verlengd

22 januari 2021 – LandschappenNL, de koepel van alle provinciale landschappen en landschapsbeheerorganisaties, waartoe ook Het Groninger Landschap behoort, is erg verheugd om te melden dat de samenwerking met de Nationale Postcode Loterij is verlengd met vijf jaar. Sinds 1996 ontvangt LandschappenNL jaarlijks een bijdrage voor de bescherming van natuur en landschap, het behoud van cultureel erfgoed samen met vele vrijwilligers. Onlangs is de samenwerking geëvalueerd, en heeft de Raad van Commissarissen besloten de samenwerking voort te zetten.

De provinciale Landschappen en de provinciale Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze steun inspelen op kansen die zich voordoen om natuur, landschap en erfgoed veilig te stellen. Daarnaast is er ruimte om door steun van de Postcode Loterij bijzondere projecten uit te voeren die anders niet makkelijk zijn te realiseren.