Noord-Nederlandse samenwerking voor klimaatadaptie

Noord-Nederlandse samenwerking voor klimaatadaptie

Hoe kunnen we ons het beste aanpassen aan het veranderende klimaat? Nu die vraag steeds actueler wordt, kiest Noord-Nederland voor een eigen samenwerkingsverband voor klimaatadaptatie.

 

Tijdens de noordelijke klimaattop op 9 november ondertekenden ruim dertig partijen de uitgangspunten van het netwerk Klimaatadaptatie Noord-Nederland. Daaronder overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ingenieursbureaus, maatschappelijke organisaties en natuurorganisaties.

Ook Het Groninger Landschap was één van de ondertekenaars, net als Het Drentse Landschap en It Fryske Gea. De klimaatverandering heeft grote impact op de natuur wereldwijd. Inzet moet zijn om het fossiele brandstofverbruik zo snel mogelijk terug te dringen. Tegelijkertijd moeten we de effecten van klimaatverandering zo goed mogelijk opvangen. De natuur kan helpen om ons land veilig te houden bij zeespiegelstijging en grote neerslagpieken. Vernatting van veengebieden kan helpen om CO2 vast te houden of zelfs op te slaan. In Noord-Nederland liggen hiervoor grote kansen en de drie noordelijke Landschappen werken hier graag aan mee.

Meer informatie