Schenking in natura voor Groninger Natuurfonds

Perceel met houtsingel toegevoegd aan Landgoed Coendersborg in het Westerkwartier

Op vrijdag 4 maart 2022 heeft de familie Geurts uit Jonkersvaart een strook van 477m2 grond geschonken aan Het Groninger Landschap. De grond is een donatie in natura aan het Groninger Natuurfonds, het fonds dat door Het Groninger Landschap in haar 85-jarig jubileumjaar (2021) is opgericht en waar particulieren voor € 7,50 een vierkante meter grond kunnen doneren. De schenkingsakte is door de familie Geurts en directeur Marco Glastra van Het Groninger in aanwezigheid van notaris Tjeerd Smid van SMID Netwerk Notarissen ter plekke ondertekend.

De strook grond is gelegen ten zuiden van Landgoed Coenderborg dat sinds 1956 in bezit van Het Groninger Landschap is. De strook bevat een houtsingel, een belangrijk landschapselement van het Westerkwartier: kleinschalige percelen omsloten door houtsingels, afgewisseld door bossen en bosjes kenmerken het landschap en zijn van grote waarde voor de biodiversiteit.

Familie Geurts: “Als directe buren genieten we elke dag van de rust en de natuur van landgoed Coendersborg. We zien ook dat wild en vogels dankbaar gebruik maken van de houtsingel naast ons huis. Om er voor te zorgen dat deze houtsingel beschermd zal blijven en onderdeel wordt van de structuur van het zuidelijk Westerkwartier, schenken we deze strook grond aan het Groninger Landschap.”

Het Groninger Landschap zal de strook toevoegen aan Landgoed Coendersborg en zorg dragen voor een goed beheer en de verdere versterking van de natuurwaarden.

Ondertekening van de akte. De familie Geurts neemt de symbolische euromunt  in ontvangst voor de overdracht.

Op de foto v.l.n.r.: Anke-Margriet Geurts, Erik Geurts, notaris Tjeerd Smid en directeur Marco Glastra