Schootsveld Bourtange

Het Groninger Landschap onderhoudt schootsveld in Bourtange

Bij de vesting Bourtange houdt Het Groninger Landschap het schootsveld vrij van beplanting.
Met de inzet van de groene buiten medewerkers van Het Groninger Landschap is afgelopen winter circa 20 hectare van de 100 hectare schootsveld vrijgesteld van struiken en bomen.

 

Deze 20 hectare wordt  extra begraasd met Nederlandse Landgeiten. De landgeiten worden specifiek ingezet om de hergroei van bomen en struiken tegen te gaan.
Daarnaast wordt de 100 hectare jaarrond begraasd door Konikpaarden en zomers ook door koeien.

Het gebied ligt tussen de Linie (grens Duitsland) en vesting Bourtange in.
Het schootsveld bevat hoge en lage delen waar we de natuurdoeltype droog- en nat schraalgrasland willen behouden.

Veel voorkomende planten in de graslanden zijn: muizenoor, struikheide, blauwe knoop, steenanjer, moeraswolfsklauw, ronde zonnedauw, klokjesgentiaan en dopheide.

Voorkomende vogels zijn: paapje, roodborsttapuit, veldleeuwerik en graspieper.