Start herinrichting Kleine Polder Termunterzijl

Haren, 29 juli 2021 – Het Groninger Landschap is sinds 2017 eigenaar van de Kleine Polder in Termunterzijl. De herinrichtingsplannen voor de Kleine Polder heeft Het Groninger Landschap in afstemming met omwonenden gemaakt. Na de bouwvakvakantie start de herinrichting van de Kleine Polder. Het Groninger Landschap verwacht dat het merendeel van het project eind 2021 afgerond kan worden.

Planning werkzaamheden

Na de bouwvakvakantie, op maandag 9 augustus, start de herinrichting van de Kleine Polder met voorbereidende werkzaamheden, voornamelijk aanvoer benodigde materialen. Vanaf week 34 zal er naar verwachting acht weken lang grond ontgraven, verplaatst en verwerkt worden. De grond die vrijkomt tijdens de herinrichting wordt opnieuw gebruikt op dezelfde locatie. Hiermee wordt onnodig grondtransport voorkomen. De werkvolgorde is van oost naar west, zodat omwonenden en bezoekers – zolang het veilig is – gebruik kunnen maken van het bestaande strand.

Natuur en recreatie

In de definitieve plannen voor de herinrichting van de Kleine Polder is er aandacht voor natuur en recreatie. De westkant blijft een recreatief gebied met een zwemplas, strand, speeleiland en een uitkijkpunt. De oostkant wordt ingericht voor natuur, met plek voor vogels, vleermuizen en vissen.

Eems, Dollard, Gemeente Delfzijl