Tel mee met de Nationale Tuinvogeltelling 2021

Een half uur vogels tellen op 29, 30 of 31 januari

De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste citizen science project van Nederland. Vorig jaar telden 90.265 deelnemers 1.581.156 vogels! De meest geziene vogels waren huismus, koolmees en pimpelmees. In de provincie Groningen telden 3.476 mensen mee en werden 65.385 vogels gespot. Ook in onze provincie was de top 3 huismus, koolmees en pimpelmees.

Hoe werkt het?

De Nationale Tuinvogeltelling wordt sinds 2001 georganiseerd door Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dankzij de Tuinvogeltelling weten we hoe vogels in de winter onze tuinen gebruiken. Met die informatie kunnen we vogels beter helpen en beschermen. Doe ook mee; het is leuk en nuttig!

Tel jouw tuinvogels in 3 gemakkelijke stappen:

Tel op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 één keer een half uur de vogels in je tuin of op je balkon. Vliegen de vogels alleen maar over je tuin? Die tellen niet mee.

Noteer alle waarnemingen van een soort in je tuin of balkon. Maar tel deze waarnemingen niet bij elkaar op, want dan loop je het risico dezelfde vogel dubbel te tellen. Geef alleen het hoogste aantal door van een soort die je tegelijk hebt gezien. Dus: zie je in jouw tel-halfuur 3 koolmezen tegelijk en even later 5 koolmezen? Dan geef je door: 5 koolmezen.*

Jouw telling geef je op vrijdag 29, zaterdag 30 of zondag 31 januari 2021 gemakkelijk door via de website www.tuinvogeltelling.nl. Het telformulier staat dan voor je klaar. Vul je telling uiterlijk maandagochtend 1 februari in vóór 12 uur.

* Tip: zitten er veel vogels tegelijk op de voederplank of silo? Maak een foto met je smartphone en je kunt na je half uurtje tellen rustig controleren hoeveel vogels je zag.

(bron: Vogelbescherming Nederland)