Tijdens de strenge vorst is Het Groninger Landschap alert op haar vee

Extra oog voor vee in natuurgebieden

In deze vorstperiode hebben de natuurbeheerders van Het Groninger Landschap extra oog voor het vee dat wordt ingezet bij het beheer van de natuurgebieden van Het Groninger Landschap. De konikpaarden en Schotse hooglanders kunnen uitstekend  tegen kou.

Ze hebben wel water nodig om te kunnen drinken. Daarom zorgt  Het Groninger Landschap dat er  open water aanwezig is om als drinkplek te fungeren . Wanneer er dagen een pak sneeuw ligt wordt er wel bijgevoerd omdat het vee dan niet bij het gras onder de sneeuw kan komen.

De Nederlandse landgeiten die lopen in het Hunzedal hebben gedurende de hele winter wel extra zorg nodig. Ze worden bijgevoerd met biks en hooi. Dit is nodig zodat ze voldoende mineralen binnen krijgen.