Toekomst Borg Welgelegen veilig gesteld

Toekomst Borg Welgelegen veilig gesteld

De Odd Fellows draagt Borg Welgelegen aan Het Groninger Landschap over. Per  1 januari 2017 is de borg in handen van de stichting en is de toekomst van één van de laatste beeldbepalende monumenten in Hoogezand-Sappemeer veilig gesteld.

Het Groninger Landschap is erg blij met deze nieuwe aanwinst. Eerste prioriteit is herstel van de achter de borg gelegen tuin. De zware stormen van de laatste jaren hebben hier hun tol geëist en een aantal monumentale bomen legden het loodje. Het is de bedoeling om hier de vroegere grandeur en de invloed van de Franse barok weer terug te brengen en de tuin open te stellen voor bezoekers.

Borg blijft Odd Fellowhuis

Om het behoud van Welgelegen veilig te stellen, hebben de leden van beide loges de afgelopen maanden na rijp beraad het besluit genomen om hun bezit over te dragen aan Het Groninger Landschap. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de Odd Fellows tot in lengte van jaren de borg als hun verenigingsgebouw mogen gebruiken voor hun activiteiten. De naam “Odd Fellowhuis Welgelegen” zal dan ook niet veranderen.

Borg Welgelegen dateert van circa 1650 en was de woning en het kantoor van de administrateur van de Borger Compagnie. Deze compagnie nam in die jaren de vervening in dit deel van Sappemeer ter hand. Daarna ging het huis vele malen over in andere handen. In 1915 werd besloten tot afbraak van het pand. De vijvers en grachten werden gedempt en de sloop kon beginnen. Gelukkig diende zich op het allerlaatste moment een koper aan die het huis van de sloop wist te redden.

Ruim vijftig jaar geleden waren het de Odd Fellows die deze unieke veenborg van de ondergang wisten te redden. Nadat het vele jaren als verpleeghuis voor bejaarden had gediend, kochten de Odd Fellows in 1966 de sterk verwaarloosde borg en tuin van de familie Thomassen á Thuesink van der Hoop van Slochteren.

De Odd Fellows hebben daarna in eigen beheer en met vereende krachten, zowel borg als  tuin in oude luister hersteld. Daarmee werd destijds één van de laatste beeldbepalende monumenten uit de ontwikkelingsgeschiedenis van Hoogezand-Sappemeer van de ondergang gered.

Het onderhoud van huis en tuin vraagt veel van de leden van de beide Sappemeerster Odd Fellow-loges. Het gaat langzamerhand hun draagkracht te boven om dit prachtige ensemble in stand te houden. Liever zetten de Odd Fellows hun spaarzame middelen in voor maatschappelijke activiteiten en ondersteunen zij goede doelen.

De overdracht van Welgelegen is, na het vijftig jaar in eigen bezit te hebben gehad, voor de Odd Fellows een ingrijpend besluit. Met het vertrouwen dat huis en tuin bij Het Groninger Landschap in goede handen zijn, is de toekomst van de borg veilig gesteld.