Trekseizoen Arctische ganzen en zwanen

Trekseizoen Arctische ganzen en zwanen

In deze tijd van het jaar zie je grote groepen ganzen in V-formatie langs het zwerk trekken.

In deze tijd van het jaar zie je grote groepen ganzen in V-formatie langs het zwerk trekken. Winterganzen, Arctische soorten uit het hoge noorden, op de vlucht voor strenge vorst en sneeuw.

In de zomer broedend in de Russische toendra’s en na een reis van soms meer dan 5.000 km zijn ze nu weer in Groningen te zien. Verschillende soorten ook: groepjes Rotganzen boven het wad en op de kwelders langs de Noordkust, Brandganzen massaal  in het Lauwersmeer, Kolganzen in de weilanden rond het Zuidlaardermeer en Toendrarietganzen op de aardappelakkers in de Veenkoloniën. Elke soort heeft zijn eigen leefomgeving.

Sommige zwanen komen uit het noorden om hier de winter door te brengen. Zoals Kleine Zwanen, echte specialisten die de energierijke knolletjes van fonteinkruid opgraven uit de modder in ondiepe meren, als de knolletjes fonteinkruid op zijn schakelen de zwanen over naar oogstresten en gras.

Na de oorlog kwamen ze nog fonteinkruid halen op het Zuidlaardermeer. Door verslechtering van de waterkwaliteit verdwenen  de fonteinkruiden en schakelden de Kleine zwanen over op gras. Dertig jaar geleden kwamen honderden Kleine Zwanen overwinteren in de Onner- en Oostpolder, maar ook dat is voorbij. Het gaat slecht met de Kleine Zwaan want de populatie neemt sterk af.

Het Groninger Landschap maakt zich sterk voor een betere waterkwaliteit in het Zuidlaardermeer, onder andere door de rietlanden te revitaliseren wat leidt tot helder water. Binnen twee jaar zien we al resultaat: fonteinkruidvelden keren terug in de ondiepe delen van het meer. Nu de Kleine Zwanen nog.