Uitbreiding weidevogelgebied Hunzedal

Uitbreiding weidevogelgebied Hunzedal

Op 13 februari heeft Het Groninger Landschap ruim twee hectare grond aangekocht in het Hunzedal. Dit verworven perceel sluit aan op de weidevogelgrasvelden die de stichting al in het gebied heeft en wordt omgevormd tot een kruidenrijk grasland. Hiermee creëren we een groot aaneengesloten gebied voor weidevogels.

Het Groninger Landschap streeft ernaar om rond de weidevogelgrasvelden een zone van percelen te ontwikkelen met beheer dat aansluit op de doelstellingen. Dit doen we door samen te werken met grondeigenaren en soms door het verwerven van percelen.

De aankoop is mede mogelijk gemaakt door een particuliere gift.