Van wie was deze helm?

Van wie was deze helm?

Onderzoek Nationaal Militair Museum naar 17e-eeuwse helm uit bezit Het Groninger Landschap

Tijdens zijn onderzoek naar Nederlandse harnassen en wapenrustingen uit de Tachtigjarige Oorlog, stuitte conservator Jeroen Punt van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg op een originele 17e-eeuwse mantelhelm in de collectie van het museum van de Vesting Bourtange. Conservator Punt nam contact op met Het Groninger Landschap – eigenaar van de helm – om de geschiedenis van de helm te achterhalen.

De helm is vermoedelijk van Nederlandse makelij en gedragen door een 17e-eeuwse officier.

Volgens overlevering zou de helm afkomstig zijn van Ludolph Coenders en gebruikt zijn bij de slag om het Bolmeer. Meer waarschijnlijk is hij afkomstig uit de familie Fockens-Teijens. Na jarenlang verblijf op de zolder van Fockens State in Beetsterzwaag is de helm begin 19e eeuw in de Coendersborg in Nuis terechtgekomen. Een monumentenlijst van de provincie Groningen uit 1933 geeft aan dat onder de inboedel 12 wapenborden, een geldkist, een Friese klok en een oude helm behoorden.
In 1956 is de borg in eigendom overgedragen aan Het Groninger Landschap, met daarbij ook de helm.

Vervolgens is de helm via een medewerker van Het Groninger Landschap in de Vesting Bourtange beland. Dit vanwege de gelijkenis met de helm op het portret van Bernhard Johan van Prott, commandeur van de Vesting Bourtange. De echte helm van Van Prott hangt echter op een rouwbord in de kerk van Doezum.
De grote vraag is: van wie is deze helm nu echt geweest? Jeroen Punt heeft zich in het verhaal van de helm vastgebeten en is vastbesloten de geschiedenis te ontrafelen.