Verdwijntruc geoorde fuut

Natuurcompensatie gaat ten koste van één van de beste weidevogelgebieden in de provincie

Groningen, 22 december 2021 – Negen natuurorganisaties, waaronder Het Groninger Landschap, maken zich grote zorgen over het effect van woningbouw op de voormalige vloeivelden van de Suiker Unie. Op de vloeivelden zelf gaat leefgebied verloren van o.a. geoorde fuut en verschillende soorten vleermuizen. De geplande natuurcompensatie gaat bovendien ten koste van één van de beste weidevogelgebieden in de provincie, Polder De Oude Held. De natuurorganisaties hebben alternatieve voorstellen ontwikkeld met ruimte voor woningbouw én natuur. Omdat de gemeente de plannen niet wil aanpassen, hebben de natuurorganisaties ook een oordeel van de rechter gevraagd. Voor het vernietigen van leefgebied heeft de gemeente Groningen van provincie Groningen een ontheffing gekregen voor de Wet natuurbescherming. De voorzieningenrechter heeft twijfels over de rechtmatigheid van deze ontheffing en heeft alle werkzaamheden stil laten leggen. Nog voordat het tot een inhoudelijke behandeling komt, heeft de provincie de ontheffing aangepast en daarbij op miraculeuze wijze de geoorde fuut laten verdwijnen. De natuurorganisaties zijn verbijsterd over deze gang van zaken. Namens de natuurorganisaties heeft Natuur en Milieufederatie Groningen volgende reactie geschreven.