Volg de vier seizoenen in het Hunzedal

Beleef het Hunzedal vanuit je luie stoel

Hoewel grote delen van het Hunzedal toegankelijk zijn voor vogelaars, natuurliefhebbers en andere recreanten, krijgt lang niet iedereen de kans om bijvoorbeeld ooit een otter te zien. Of andere bijzondere momenten te beleven. Want daarvoor moet je wel op de juiste tijd op de juiste plek zijn. Onze beheerders, Jan Beekman en Alwin Hut doen geregeld hele spectaculaire waarnemingen, al dan niet met behulp van wildcamera’s. Die bijzondere momenten willen ze graag delen met een groter publiek. Daartoe heeft Het Groninger Landschap op haar website een speciale pagina ingericht over het Hunzedal met bijzondere beelden uit alle seizoenen.  Zodat een ieder die ons een warm hart toedraagt mee kan genieten en kan zien wat het Hunzedal zo bijzonder maakt. Vandaag gaat de webpagina online en in het komende jaar zullen geregeld prachtige beelden en nieuwsitems toegevoegd worden.

 

Het Hunzedal heeft in de afgelopen 25 jaar een enorme metamorfose ondergaan. Het omvormen van de polders langs de oevers van het Zuidlaardermeer en de Hunze/Drents Diep tot waterbergingsgebied  en ook natuurherstelprojecten van Het Groninger Landschap hebben veel voormalige weilanden veranderd in grootschalige moerassen. Het waterpeil heeft weer zijn natuurlijk verloop, nat in winter en voorjaar, droger in zomer en herfst.

De natuurgraslanden worden in het zomerseizoen door kuddes Limousin koeien begraasd. In de herfst gaan de koeien terug naar de potstal op de Hondsrug, een beetje zoals vroeger de wilde grazers dat deden. De herfsttrek van de kuddes doet een beetje denken aan “Serengeti in de polder”. Daarna komt er rust, de polders zijn van de wilde ganzen uit het noorden, de moerassen worden massaal gebruikt als voedselgebied door vele eendensoorten. In het voorjaar keren de weidevogels vanuit het zuiden terug in de natte graslandpercelen om er te broeden. Deze week werden de eerste grutto’s en kemphanen weer waargenomen.

Inmiddels is de biodiversiteit in het Hunzedal enorm toegenomen. De bever, otter en das keerden terug en zelfs de wolf is er al gezien. In de zomerpolders broedt een keur aan bijzondere vogels: diverse futensoorten, kolonies moerassterns, steltlopers en eenden. Ook de zeearend profiteert van deze nieuwe rijkdom en vindt er volop vis en vogels om aan zijn kroost te voeren.