Vogelgriep oorzaak dood jonge zeearend Hunzedal

Dit is het eerste geval in Nederland en een zorgelijke voorbode van een nieuw risico voor grote roofvogels.

Haren, 26 mei 2021 – Onderzoek door het Dutch Wildlife Health Centre i.s.m. Wageningen University & Research heeft aangetoond dat de dode jonge zeearend uit het Hunzedal inderdaad is overleden door vogelgriep. Dit is het eerste geval in Nederland en een zorgelijke voorbode van een nieuw risico voor grote roofvogels.

Dit voorjaar deden de zeearenden voor het vijfde jaar op rij een broedpoging. Op 9 april jl. werd het jong geboren en vanaf dat moment zag men de ouders prooien aanvoeren en het jong voeren. In het Zuidlaardermeergebied is volop voedsel voor handen. Vissen en watervogels vormen de belangrijkste prooien van de zeearend. Eind april echter mislukte de broedpoging. Het jong werd dood aangetroffen in het nest. Omdat er in het leefgebied van de zeearenden een nieuwe uitbraak van vogelgriep onder met name brandganzen heerste, werd gevreesd dat het ouderpaar hun jong besmette prooien had gevoerd.

Na een uitbraak van vogelgriep in het najaar van 2020 laaide deze dodelijke virusuitbraak dit voorjaar onverwacht opnieuw op, nu ook met een tweede variant. Met name brandganzen werden het slachtoffer.

Op 22 april jl. zagen de natuurbeheerders van Het Groninger Landschap aan het gedrag van de zeearendouders dat er iets mis was. De volgende dag werd het nest door de ouders verlaten. Nestinspectie leverde een dood zeearendje op, omringd door volop voedsel dat uit opmerkelijk veel brandganzen bestond, reden om te denken aan een mogelijke besmetting met vogelgriep. Het dode jong is daarom voor nader onderzoek opgestuurd naar het laboratorium van de Wageningen Universiteit.

In het twee weken oude donsjong werd het vogelgriepvirus H5N1 vastgesteld als doodsoorzaak. Het is voor het eerst dat in Nederland een zeearendjong sneuvelt aan vogelgriep, maar het geval staat niet op zich zelf. Recent zijn ook gevallen uit Duitsland en Estland bekend geworden. Nu een vogelgriepuitbraak zich anders dan in voorgaande jaren, ook in het voorjaar manifesteert ligt er een gevaar op de loer voor broedende roofvogels als zeearend, slechtvalk, velduil e.a.