Vogelgriep slaat toe

Honderden dode vogels langs de Groningse kust

20 april 2021 – De vogelgriep slaat hard toe, met name in het noorden van ons land. Vooral brandganzen en kokmeeuwen zijn het slachtoffer. 

Er worden honderden dode vogels gevonden langs de kustlijn in het noorden. De vogels die de griep hebben sterven langzaam. Tijdens dit proces kunnen zij vreemd gedrag vertonen; ze blijven rondjes draaien, slaan met hun vleugels, maken trekbewegingen met hun kop of vallen tijdens het vliegen naar beneden.

Het virus verspreidt zich onder andere door uitwerpselen en via het oppervlaktewater. Om deze reden wordt met klem aangeraden om de vogels te laten liggen. Door langs de vogels en door hun uitwerpselen te lopen, verspreid je het virus met je schoenen.

‘De verspreiding van de vogelgriep gaat via de uitwerpselen van de vogels. Vooral ganzen schijten waar ze eten. Als je die ganzenmest dan onder je schoenen krijgt, verspreid je het vogelgriepvirus,’ aldus Silvan Puijman, natuurbeheerder in het Dollardgebied.

In de gebieden van Het Groninger Landschap vallen ook vele slachtoffers, met name rondom Polder Breebaart. Hier worden de vogels die langs de wandelpaden liggen door de natuurmedewerkers opgeruimd. De vogels in ontoegankelijke gebieden laten de beheerders ze liggen. Op deze manier wordt getracht de verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan. Daarnaast worden gezonde en broedende vogels dan niet verstoord. Het is momenteel broedseizoen en verstoring levert veel stress op.

De beheerders die de vogels opruimen gebruiken hiervoor speciale kleding. Ze schermen hun ogen af en dragen handschoenen. Het is onbekend in welke mate de vogelgriep ook schadelijk voor de mens kan zijn, dus hierin worden geen risico’s genomen.

 

Wat te doen als je een zieke of een dode vogel ziet?

Laat dode dieren liggen en kom er niet aan. Dode dieren hoeven niet bij Het Groninger Landschap gemeld te worden. Via de website van dutch wildlife health centre vind je veel informatie over de vogelgriep. Ook kunnen hier dood gevonden dieren gemeld worden. Check, voordat je een dier meldt, of het nodig is om een dier te melden bij de veelgestelde vragen van dwhc