Vogelgriep treft kolonievogels in Groningen

De Klutenplas bij Den Andel, het Dollardgebied en Hunzedal zijn de gebieden van Het Groninger Landschap die de meeste slachtoffers tellen.

6 juli 2023 – Het Groninger Landschap maakt melding van een uitbraak van vogelgriep in enkele van hun gebieden. Met name de kokmeeuw en visdief zijn zwaar getroffen door deze ziekte. Dit zijn kolonievogels, die dicht op elkaar nestelen en daardoor makkelijk vogelgriep aan elkaar doorgeven. De Klutenplas bij Den Andel, het Dollardgebied en het Hunzedal zijn de gebieden van Het Groninger Landschap waar slachtoffers worden aangetroffen. Bij de Klutenplas zijn in de afgelopen vier maanden reeds 320 dode vogels gevonden, een hoog aantal voor dit kleine gebied.

De afgelopen weken berichtten natuurbeheerders van de Waddenkust en uit de Deltagebieden in Zuid-Holland en Zeeland ook al over massale sterfte van kokmeeuwen, visdiefjes en grote sterns. Ook in andere landen zoals Frankrijk en Engeland overlijden veel vogels die besmet zijn met deze gevaarlijke variant van de vogelgriep, afkomstig uit de intensieve pluimveehouderij.

Om de verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te beperken nemen we maatregelen zoals het regelmatig opruimen van dode vogels. Ongeveer twee keer per week worden de dode vogels verwijderd uit de gebieden.

Wat kun jij doen om verspreiding te voorkomen?

  • Houd honden kort aangelijnd. Honden kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die vogelgriep hebben.
  • Raak geen zieke en dode vogels aan en blijf uit de buurt van vogels die afwijkend gedrag vertonen. Vogels kunnen ongecontroleerde bewegingen maken of heel suffig ogen.
  • Blijf op de paden. Probeer zo veel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Hiermee voorkom je de verstoring van watervogels en verklein je de kans op verspreiding.

Mocht je onverhoopt meerdere dode vogels tegenkomen in een gebied, dan kun je dit melden bij het Dutch Wildlife Health Centre: dwhc.nl/meldingsformulier

Het Groninger Landschap blijft de situatie nauwlettend in de gaten houden. Bezoekers en andere betrokkenen worden geadviseerd om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de instructies die door het RIVM en NVWA worden voorgeschreven (zie hieronder).

Voor meer informatie en updates over de vogelgriep, klik op onderstaande links:

RIVM  (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu)
NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit)