Waarnemingen uit de Oeverlanden van het Leekstermeer

Waarnemingen uit de Oeverlanden van het Leekstermeer

Leuke waarnemingen in het Leekstermeergebied door René Oosterhuis

Onlangs is de kleine vuurvlinder waargenomen in het Leekstermeergebied; voor zover bekend nieuw voor het gebied.
Avondrood of olifantrups; als vlinder is deze al vaker in gebied vastgesteld de rups is nieuw.