Waterschap Hunze & Aa’s zet de deur open voor windmolens op de zeedijk

Het Groninger Landschap zal de strijd voortzetten

Het algemeen bestuur van waterschap Hunze & Aa’s is in grote meerderheid akkoord gegaan met het voorstel van het dagelijks bestuur om een intentieovereenkomst met RWE te sluiten over plaatsing van 3-4 grote windmolens op de zeedijk van de Eems-Dollard. Het Groninger Landschap deed, mede namens vijf andere natuurorganisaties, een dringend beroep om het huiswerk over te doen omdat er geen enkele onderbouwing was waarom het waterschap uitgerekend aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee haar ambities wil invullen om energieneutraal te worden. Er leefden veel zorgen in het algemeen bestuur, maar na de toezegging dat deze zorgen in een brief aan RWE worden vastgelegd en RWE moet aangeven hier rekening mee te houden, ging het algemeen bestuur akkoord.

Dit betekent dat RWE in positie komt om een vergunning aan te vragen voor plaatsing van 3-4 grote windmolens. De nieuwe gemeente Eemsdelta en provincie Groningen zullen hier goedkeuring voor moeten geven. De natuurorganisaties hebben er alle vertrouwen in dat zowel gemeente als provincie een zorgvuldige afweging zullen maken en geen ruimte zullen bieden aan de bouw van windmolens. Verder praten met het waterschap heeft geen zin, die hebben duidelijk aangegeven zich hier niet verantwoordelijk voor te voelen en leggen de bal bij RWE.

In de strijd tegen de windmolens op de zeedijk zal Het Groninger Landschap nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de inwoners van Termunten, Termunterzijl en Borgsweer en andere omwonenden. Zij zitten al ingeklemd tussen de windparken bij Delfzijl en het Chemiepark Delfzijl en zien nu ook hun laatste stuk vrij uitzicht in gevaar komen.