Werkzaamheden Waterbedrijf Groningen in Westerbroekstermadepolder

Om ook in de toekomst voldoende drinkwater aan de stad Groningen en het noorden van de provincie te kunnen leveren, is Waterbedrijf Groningen begonnen met de voorbereidingen voor de aanleg van een nieuwe transportleiding tussen pompstation Onnen en Ruischerbrug. Een deel van deze voorbereidende werkzaamheden vindt plaats in de Westerbroekstermadepolder in het Hunzedal, een natuurgebied met de internationale status Natura 2000.

Kwetsbare natuur zoveel mogelijk ontzien

Om de kwetsbare natuur zoveel mogelijk te ontzien, wordt de leiding in de periode september – december 2024 via een gestuurde boring onder het gebied aangelegd in. Om dit te kunnen realiseren, is het echter nu eerst noodzakelijk om grondonderzoek in het gebied uit te voeren. Waterbedrijf Groningen voert de werkzaamheden uit in nauwe afstemming met Het Groninger Landschap en de provincie Groningen en neemt diverse voorzorgsmaatregelen om de natuur tijdens de uitvoering te beschermen.

De belangrijkste punten op een rijtje

  • Tussen 27 september en 13 oktober 2023 kunt u een sondeertruck en een mechanische boorstelling tegenkomen in het gebied. Dit is nodig vanwege een inventarisatie van de lokale bodemopbouw.
  • De werkzaamheden zijn in het belang van de leveringszekerheid van drinkwater aan de stad Groningen en het noordelijk deel van de provincie.
  • Om de natuur zoveel mogelijk te ontzien is gekozen om de leiding aan te leggen in het gebied met een gestuurde boring. Hierbij wordt een tunnel gemaakt onder het gebied door, waarin de drinkwaterleiding wordt aangebracht en hoeven er geen graafwerkzaamheden plaats te vinden in de Westerbroekstermadepolder. Deze gestuurde boring zal naar verwachting in het najaar van 2024 uitgevoerd worden.
  • Om tijdens de voorbereidende activiteiten een minimale impact op het gebied te kunnen bereiken, zijn er in overleg met eigenaar en terreinbeheerder Het Groninger Landschap rijroutes bepaald en worden de werkzaamheden buiten het broedseizoen uitgevoerd. Het fietspad Polderpad dat door de Westerbroekstermadepolder loopt zal op 29 september en 9 en 10 oktober afgesloten zijn.

Meer info over het project

Bent u benieuwd waarom er een nieuwe transportleiding nodig is? En wat het waterbedrijf precies gaat doen? Lees meer over het project op: www.waterbedrijfgroningen.nl/tlonnen