De Wilde Bijenlinie gaat van start dankzij de Postcode Loterij

De Wilde Bijenlinie gaat van start dankzij de Postcode Loterij

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 1,7 miljoen euro ontvangen voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. Dit is fantastisch nieuws voor de bedreigde wilde bij en voor het Nederlandse landschap. Naast de steun voor de Wilde Bijenlinie steunt de Postcode Loterij met 13,5 miljoen euro natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten deze bijdrage in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Samen aan de slag voor de wilde bij!
Het gaat niet goed met de wilde bij. Er is een groot tekort aan kwalitatieve leefruimte, vooral op het platteland. Wilde bijen en hommels zijn van cruciaal belang voor de biodiversiteit van ons landschap. Zij bestuiven 80% van alle planten in Nederland. LandschappenNL gaat daarom samen met de 20 provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties, de Vlinderstichting, De Bijenstichting, de Entomologische Vereniging, de Natuur en Milieufederaties en Naturalis Biodiversity Center aan de slag met de realisatie van de Wilde Bijenlinie.

De Wilde Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Door de realisatie van de Wilde Bijenlinie helpen we de bij én vergroten we het besef dat de wilde bij onmisbaar is voor het Nederlandse ecosysteem.

Wat gaan we doen, er komen 300 nieuwe wilde bijen-plekken bij. Daarnaast worden nieuwe en bestaande bijenprojecten aan elkaar verbonden. Wilde bijen hebben een verfijnd netwerk nodig om te kunnen overleven. Samen met maatschappelijke partners gaat gewerkt worden aan een bijvriendelijke inrichting van infrastructurele werken zoals dijken en spoorbermen. Op de Bee Happy Day die in het voorjaar van 2018 wordt georganiseerd, kan iedereen aan het werk samen met de landschapsvrijwilligers om hun eigen leefomgeving bijvriendelijk te maken. Samen met Naturalis wordt de Bijenradar uitgebouwd, een citizenscience project om het gedrag van wilde bijen in kaart te brengen. Dit voorjaar gaat de realisatie van de Wilde Bijenlinie van start.

Deelnemers bedankt
De provinciale Landschappen en de provinciale organisaties Landschapsbeheer zijn de Postcode Loterij en haar deelnemers zeer dankbaar voor de bijdrage van 13,5 miljoen euro. Het stelt de provinciale Landschappen in staat natuur aan te kopen, in te richten en recreatiemogelijkheden te realiseren.
De Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 vrijwilligers te ondersteunen met kennis en materieel.

Eerste bijdrage
Voor LandschappenNL is het sinds haar oprichting op 1 januari 2016 de eerste bijdrage van de loterij. De twee organisaties waar LandschappenNL uit voorkomt, De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland, waren reeds sinds 1996 beneficient van de Postcode Loterij.

Goed Geld Gala
Op maandag 6 februari vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro kan schenken aan 110 goede doelen.

Foto: Roy Beusker