Wilde vogels en de vogelgriep

Het Groninger Landschap zet zich schrap voor de vogelgriep

Haren, 13 januari 2022 – Momenteel is er een uitbraak van vogelgriep in Nederland. Zo zijn er geïnfecteerde vogels gevonden in de Oostvaardersplassen en langs de Friese kust. Het lijkt vooralsnog mee te vallen in Groningen, er zijn maar enkele gevallen bekend, het is niet uitgesloten dat er nog een besmettingspiek volgt. Het gaat om een zogenaamde hoogpathogene variant, die voor vogels zeer besmettelijk is.

Vogelgriep, ook wel ‘aviaire influenza’ of vogelpest genoemd, wordt veroorzaakt door griepvirussen. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen) en wilde watervogels. Wereldwijd komen er verschillende vogelgriepvirussen voor. Sinds oktober worden dode watervogels, zoals zwanen en ganzen, in natuurgebieden gevonden. Het vogelgriepvirus is in heel Europa aanwezig.

Onze boswachters houden de situatie goed in de gaten en bij een ernstige uitbraak kunnen natuurgebieden  tijdelijk worden afgesloten en kan het noodzakelijk zijn om dode vogels te ruimen. Dit doen wij op publiekstoegankelijke locaties. Buiten deze locaties laten we de vogels liggen.

Wat kun je als bezoeker van natuurgebieden doen?

  • Raak geen zieke en dode vogels aan en blijf uit de buurt van vogels die afwijkend gedrag vertonen. Vogels kunnen ongecontroleerde bewegingen maken of heel suffig ogen.
  • Houd de hond aan de lijn. Honden kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met dieren die vogelgriep hebben.
  • Blijf op de paden. Probeer zoveel mogelijk de rust te bewaren in gebieden waar veel watervogels zijn. Hiermee voorkomen we de verstoring van watervogels en verkleinen we de kans op verspreiding.

Melding maken

Het melden van dode vogels kan via de website van Sovon. Als er drie of meer watervogels (zwanen, ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) via telefoonnummer 045-546 31 88.

Meer informatie over vogelgriep? Zie de website van de NVWA (nvwa.nl)