Zeehonden kijken bij de Punt van Reide in Termunten

Zeehondenkijkwand - Punt van Reide

Het Groninger Landschap heeft de zeehondenkijkwand aan de Punt van Reide weer opgezet.

Vandaag zet Het Groninger Landschap de zeehondenkijkwand weer neer op de dijk bij de Punt van Reide in Termunten. Van achter de wand kunnen mensen genieten van de zeehonden zonder dat ze worden verstoord.

De wand wordt jaarlijks opgebouwd in april. In oktober wordt deze weer afgebroken om te voorkomen dat er in de winter schade ontstaat  aan de kruin van de dijk door zware stormen. Jaarlijks trekt de wand duizenden bezoekers.

Ook dit jaar zal er extra toezicht zijn om verstoring van de zeehonden te voorkomen. Verstoring kan ertoe leiden dat zogende moeders schrikken en hun pup voor kortere of langere tijd achterlaten. Publiek dient achter de wand te blijven en zich rustig te gedragen. Handhaving gebeurt in nauwe samenwerking met de politie en Provincie.

Het Groninger Landschap staat achter het advies van de Wetenschappelijke Advies Commissie aan de minister over de opvang van zeehonden. Daarin staat dat pups die hun moeder kwijt zijn eerst 24 uur worden geobserveerd voordat ze worden opgevangen. Uit onderzoek in de Dollard blijkt dat pups ook door andere moeders worden gezoogd als hun eigen moeder een poos weg blijft. Ook kan het meerdere uren duren voordat hun moeder terugkomt.