Zorgen over windmolens naast natuurgebieden

Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Landschap tegen plaatsing van windmolens bij Roodehaan en Westpoort.

Haren, 9 april 2021 – Gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. In dat kader wordt gezocht naar een geschikte locatie voor plaatsing van windmolens binnen de gemeentegrenzen. Hierbij zijn slechts twee locaties onderzocht: Westpoort en Roodehaan. Beide locaties liggen in de directe omgeving van natuurgebieden waar grote aantallen vogels verblijven. Bij Westpoort gaat het om De Onlanden, bij Roodehaan om het Hunzedal en Zuidlaardermeer. De gemeente heeft een verkenning laten uitvoeren en op basis daarvan wil ze de locatie Westpoort laten vallen, maar wel verder gaan met de ontwikkeling van zes windmolens bij Roodehaan.

Drie natuur- en landschapsorganisaties (Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen en Het Groninger Landschap) hebben gezamenlijk laten weten dat ze plaatsing van windmolens op beide locaties ongewenst vinden. Recent onderzoek van Sovon laat zien dat er bij beide locaties grote risico’s bestaan voor vogels. Bij Roodehaan gaat het niet alleen om tienduizenden ganzen die elke nacht slapen in het aangrenzende Hunzedal, maar ook om de zeearenden die broeden in het gebied en in de wijde omgeving foerageren. Plaatsing van windmolens heeft niet alleen gevolgen voor natuur, maar ook op de bezoekers van de natuurgebieden die hier juist komen om van natuur en landschap te genieten.

De drie organisaties stellen voor om de verkenning breder aan te pakken en meer aandacht te geven aan de impact van windmolens op natuur en landschap. Anders dan bij de uitgevoerde verkenning, mogen de ‘toevallige’ grondposities van de gemeente hierbij niet leidend zijn.

Klik hier voor de gezamenlijke brief van de natuur- en landschapsorganisaties.