Zeldzame grote zilverreiger doet broedpoging in De Onlanden

Dit voorjaar heeft een paartje grote zilverreigers een broedpoging ondernomen in de omgeving van de Lettelberterpetten, onderdeel van De Onlanden.

Vanaf begin maart werd door een medewerker van Het Groninger Landschap regelmatig een paartje grote zilverreigers waargenomen in het gebied. Helemaal spannend werd het toen de vogels begin april druk met takken begonnen te slepen. Helaas heeft het bouwen van het nest niet geresulteerd in jongen. In de loop van mei bleek het nest verlaten te zijn.

Grote zilverreigers zijn in de wintermaanden een algemene verschijning in De Onlanden. Broedvogels uit Oost-Europa overwinteren in Nederland en gebruiken De Onlanden om eten te zoeken en gezamelijk te slapen op speciale slaapplaatsen. De broedpoging laat zien dat De Onlanden niet alleen in de winter geschikt is, maar ook in de zomer een leefgebied kan zijn voor deze bijzondere vogels.

Het Groninger Landschap hoop dat de broedpoging dit jaar een opmaat is naar succesvolle broedpogingen de komende jaren.