Het Groninger Landschap stap dichterbij herstel oude loop de Hunze

Het Groninger Landschap stap dichterbij herstel oude loop de Hunze

Het Groninger Landschap heeft op 21 december een stuk grond overgenomen van Rotij Projecten B.V.. De strook van 7 hectare is één van de schakels die Het Groninger Landschap nodig heeft om de oude loop van de Hunze te herstellen. Het gebied ligt tussen bestaand eigendom in – natuurgebied de Oosterpolder en de gronden ter hoogte van de Stainkoeln –  en wordt momenteel gebruikt als landbouwgrond.

 

De rivier de Hunze stroomde ooit langs de oostelijke stadsrand van Groningen. Het Groninger Landschap heeft de ambitie om de relatie van de stad met deze voormalige rivier te herstellen door de Hunze via de stad weer aan het Reitdiep te koppelen. Veel van de oude landschapspatronen zijn nog tot diep in de stad zichtbaar. Deze beleving gaat hand in hand met het streven van de stad Groningen om meer ecologische verbindingszones in en door de stad te hebben.

Het Groninger Landschap zal de overgedragen grond voorlopig gaan verpachten. Zodra Het Groninger Landschap de verschillende schakels aan elkaar kan verbinden zal de oude Hunze ook weer door dit gebied stromen.