Herstelwerkzaamheden Polder Breebaart weer gestart

Vanaf half oktober start de tweede fase van het natuurherstelproject in Polder Breebaart bij Termunten. Tijdens het broedseizoen heeft het werk tijdelijk stilgelegen. Nu kan er weer verder gewerkt worden. Het natuurgebied van Het Groninger Landschap ondergaat een grote opknapbeurt en krijgt een aantal nieuwe recreatieve voorzieningen.

Een belangrijk onderdeel van het natuurherstelproject betreft het verwijderen van overtollig slib uit het natuurgebied, dat vervolgens via een pijpleiding naar de Kleirijperij op de Dollardkwelders wordt getransporteerd. Het slib wordt na rijping tot dijkenklei toegepast in de aanleg van de Pilot Brede Groene Dijk. In de maanden voorafgaand aan het broedseizoen is het niet gelukt om de benodigde hoeveelheid slib uit Polder Breebaart te verwijderen.

Samen sterker
De samenwerkende partijen waterschap Hunze en Aa’s, EcoShape Building with Nature, provincie Groningen, Rijkswaterstaat en Het Groninger Landschap, hebben nu in aannemer Verboon Maasland een partij gevonden waarmee het achtergebleven slib alsnog naar de Kleirijperij kan worden gepompt.

Vogelkijkhut en vistrap
Ook een aantal andere onderdelen in het project worden tijdens de tweede fase afgerond. Zo wordt er een rolstoelvriendelijke vogelkijkhut, een fotokijkhut, een vistrap en een extra kijkscherm in de zuidpunt van de polder aangelegd. De recreatieve voorzieningen worden uiterlijk 31 maart 2020 opgeleverd, voordat het nieuwe broedseizoen begint.

Vrachtverkeer
Tijdens de tweede fase van dit project is geen sprake van grondtransport met vrachtauto’s. Wel worden er in de eerste twee weken van het project materialen en machines door vrachtverkeer aangevoerd en na afronding van de werkzaamheden weer afgevoerd. Dit is nodig om het baggerwerk te kunnen uitvoeren. Het vrachtverkeer zal zoveel mogelijk via de Carel Coenraadpolder lopen om het dorp te ontlasten.

Programma Eems-Dollard 2050
Om de Eems-Dollard weer gezond te krijgen hebben overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties de handen ineen geslagen. Met het programma Eems-Dollard 2050 wordt gewerkt aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard door balans te brengen in ecologie, economie en leefbaarheid. Het project Natuurherstel Polder Breebaart is onderdeel van het programma. Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds, de Nationale Postcodeloterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Ministerie van LNV en de provincie Groningen.