Predatieonderzoek in het Reitdiep

Predatieonderzoek

Samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Collectief Groningen West hebben we in 2019 en 2020 een predatieonderzoek uitgevoerd in de Winsumermeeden, Paddepoel en Koningslaagte. Dit onderzoek was nodig om meer inzicht te krijgen in de rol van predatie in het weidevogelbeheer. Door cameravallen te plaatsen en steenmarters en katten van zenders te voorzien konden we het effect van het predatie (en predatiebeheer) onderzoeken. Ook werd DNA-analyse ingezet om bij predatieresten vast te stellen welke predator aan het werk is geweest. Het onderzoek toonde aan dat van alle predatoren de steenmarter de belangrijkste oorzaak is van het verlies van eieren en kuikens.

Predatieonderzoek Reitdiep, 2019 Plaatsen raster door vrijwilligers

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, Het Nora Croin Michielsen Fonds (een van de fondsen van SBNL Natuurfonds) en Vogelbescherming Nederland.