Hoogtepunten 2017

Het verschil maken

Als Het Groninger Landschap willen wij graag het verschil maken. Zichtbare resultaten boeken, waar Groningers van kunnen genieten: daar is het ons om te doen. We willen verbinden, samenwerken, dingen in beweging krijgen. In 2017 lukte dat op meerdere fronten. In dit publieksjaarverslag presenteren we vijf hoogtepunten. Resultaten waar we trots op zijn.

Onze medewerkers lichten ze toe.

Gronings Erfgoed

‘Als niemand zijn vinger opsteekt, doen wij het’

De Groningse aardbevingen schaden rijksmonumenten. Sommige panden zijn dermate beschadigd, dat herstel een complexe opgave vergt. Het Groninger Landschap stelt zich op als achtervang. ‘Wij ontfermen ons over het erfgoed: dat is onze kerntaak’, vertelt Hugo Dokter, hoofd Erfgoed van Het Groninger Landschap. Eind december 2017 tekende de stichting voor de overname van drie aardbevings-boerderijen.

Lees meer 

 

Duurzaamheid

Werk maken van duurzaamheid

Het Groninger Landschap omarmt duurzaamheid. Rob Reintsema, kwartiermaker en duurzaamheidscoördinator, zet hoog in: ‘We streven naar een CO2-neutrale organisatie.’ Vorig jaar zijn de nodige stappen gezet. Zo worden de molens belicht met ledverlichting, liggen op meerdere daken zonnepanelen en wordt de post opgehaald door een fietskoerier.

Lees meer

Weidevogels

Foto: Marco Glastra 2017

Samen voor de weidevogels

Boeren en natuurbeschermers: met elkaar luidden ze april 2017 de noodklok. Met de Groningse weidevogels is het bar slecht gesteld. Arjan Hendriks, natuurbeheerder rayon Noord van Het Groninger Landschap, nam het initiatief tot een breed gedragen weidevogelmanifest. ‘Met elkaar willen we de dalende trend ombuigen.’

lees meer

 

Luchtwachttoren 7O1

Samen schouders onder Luchtwachttoren 7O1

De Luchtwachttoren bij Warfhuizen staat er weer piekfijn bij. Gerestaureerd en wel. Het militair erfgoed uit de Koude Oorlog is met vereende krachten gered. ‘Dit is een gezamenlijk succesverhaal: met de streek, met private fondsen, met crowdfunders’, benadrukt Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap.

Lees meer

 

Jonge zeearend als kroon op het werk

Jonge zeearend als kroon op het werk
Ze ogen imposant, de zeearenden bij het Zuidlaardermeer. Vorig voorjaar beleefde Het Groninger Landschap een primeur: het eerste arendjong op Groningse bodem sinds vele honderden jaren. Natuurbeheerder Michel Krol zag het aankomen. ‘Het moerasgebied was er klaar voor.’

Lees meer