• Drie boerderijen in eigendom van Het Groninger Landschap

    Met de ondertekening van notariële aktes zijn vandaag drie monumentale boerderijen in eigendom overgedragen aan Het Groninger Landschap.   

    Lees verder
  • Overdracht monumentale boerderijen van NAM aan Het Groninger Landschap

    Het Groninger Landschap en NAM hebben overeenstemming bereikt over de overdracht aan Het Groninger Landschap van drie monumentale boerderijen.

    Lees verder