Terugblik 2021

Bijzondere gebeurtenissen

In 2021 werden we 85 jaar oud maar voelen ons nog immer jong! We kijken terug op een prachtig jaar met vele hoogtepunten. In dit overzicht een greep uit de bijzondere momenten in ons jubileumjaar.

Het Groninger Landschap viert 85-jarig bestaan

Verjaardag

Op 14 maart 2021 bestaat Stichting Het Groninger Landschap 85 jaar. De missie staat nog als een huis: waardevolle Groningse natuur, landschap en erfgoed blijvend beschermen. De verjaardag wordt gevierd met de oprichting van het Groninger Natuurfonds, het uitdelen van een Natuurcadeaupakket aan basisscholen, een korte filmserie Parels van het Groninger Landschap en tal van andere feestelijke activiteiten en momenten gedurende het jaar.

Extra bomen voor Nanninga's Bos

Boomplantactie in het Westerkwartier

Op een perceel van 0,3 hectare bij Nanninga’s Bos in het Westerkwartier worden 600 bomen geplant. Het gaat om zo’n 200 grote bomen, waaronder de beuk, zomereik en linde en 400 kleine bomen en struiken, waaronder de hazelaar, fijnspar, vlier, meidoorn en vuilboom. De boomplantactie is te danken aan Moving Spirits, een van onze gewaardeerde Vrienden.

Nationale Postcode Loterij verlengt samenwerking met vijf jaar

Deelnemers Nationale Postcode Loterij bedankt!

Sinds 1996 ontvangt LandschappenNL (de koepel waartoe ook Het Groninger Landschap behoort) jaarlijks een bijdrage voor de bescherming van natuur en landschap en het behoud van cultureel erfgoed. In 2021 is besloten de samenwerking met vijf jaar te verlengen. Dat is fantastisch nieuws, want dankzij deze steun kunnen we inspelen op kansen die zich voordoen om natuur, landschap en erfgoed veilig te stellen. Daarnaast is er ruimte om door steun van de Nationale Postcode Loterij bijzondere projecten uit te voeren die anders niet makkelijk zijn te realiseren.

Vogelgriep slaat hard om zich heen

Zeearendkuiken dood door vogelgriep

Triest. Het zeearendpaar in het Groningse deel van het Hunzedal heeft haar twee weken oude kuiken verloren aan de gevolgen van vogelgriep. De vogelgriep treft vooral eenden en ganzen maar omdat die ook op het menu van de zeearend staan is het kuiken ook getroffen.
Het zeearendpaar in het Hunzedal heeft in de vier voorgaande jaren (2017-2020) voor vijf nakomelingen gezorgd.

Eerste aankoop Groninger Natuurfonds

Gedoneerde vierkantemeters verzilverd in Nuis

Vlakbij de Coendersborg te Nuis is een perceel grasland aangekocht. Het langgerekte perceel is 12.430 vierkante meters groot en is gesitueerd aan ’t Pad, een eeuwenoud onverhard wandelpad tussen Marum en Tolbert. De aankoop is gefinancierd door donateurs van het Groninger Natuurfonds, het nieuwe fonds waar men voor € 7,50 één vierkante meter grond kan doneren.
Het perceel wordt ingezaaid met een bloemrijk grasmengsel, krijgt houtsingels rondom, een kikkerpoel én er worden een aantal fruitbomen geplant.
Het Groninger Natuurfonds wordt gewaardeerd: aan het einde van het jaar passeert het fonds de € 200.000-grens (ruim 26.500 vierkante meters).

Zorgen om bedreigingen natuur en landschap

Opkomen voor de belangen van de natuur

Het houdt ons wel bezig, de gemeentelijke plannen voor windmolens vlak bij natuurgebieden of ‘natuurcompensatie’ ten koste van weidevogels.
Twee zoekgebieden voor meerdere windmolens bij Roodehaan en Westpoort liggen op vliegroutes van tienduizenden vogels naar respectievelijk het Hunzedal en De Onlanden. Een potentiele ramp. Ook het onzalige plan om natuur die verloren gaat bij de bouw van de Suikerzijde te compenseren door een weidevogelgebied zo in te richten dat het ongeschikt is voor weidevogels is onbegrijpelijk. Samen met andere natuurorganisaties trekken we aan de bel bij de overheid en maken we ons hard voor de belangen van de natuur.

Rijksmonumentale boerderij De Haver hersteld

Nieuwe woning in de schuur

De eerste van de drie rijksmonumentale boerderijen die in 2017 via de NAM in ons bezit zijn gekomen, is hersteld. De Haver in Onderdendam heeft een grondige onderhoudsbeurt gekregen, het gesloopte balkon is weer in ere hersteld, luiken en deuren zijn gerestaureerd én er is een nieuwe woning in een van de schuren gebouwd. Tijdens de Open Monumentendagen in september konden honderden bezoekers het resultaat bewonderen.

Broedsucces voor de grutto

Veel meer kuikens groot

Het was dit jaar een goed seizoen voor de weidevogels in de gebieden van Het Groninger Landschap en de boeren van Collectief Groningen West. Vooral de grutto en tureluur brachten meer jongen groot, zeker in vergelijking met vorig jaar waarin sprake was van extreme droogte en veel predatie door onder andere vos en steenmarter. Het koude en natte voorjaar hielp een handje mee. In het Actieplan Weidevogels lees je wat we allemaal doen om de weidevogels te helpen.

Restauratie tuin veenborg Welgelegen van start

Pronkjuweel in Sappemeer straalt weer

De barokke tuin achter veenborg Welgelegen had een grondige opknapbeurt nodig. De bomen en struiken waren in de loop der jaren flink uit de kluiten gewassen met te veel schaduw en ruimtegebrek tot gevolg. In 2021 is gestart met de restauratie van de historische tuin. Er is flink gesnoeid, de tuinvakken en zichtlijnen zijn hersteld, tuinmuurtjes, beelden en ornamenten zijn opgeknapt en er zijn veel nieuwe vaste planten gekomen. De tuin is vanaf 2022 te bezoeken vanaf de parkeerplaats via een nieuwe brug over de gracht.

Jubileumeditie Beschermersavond in Groninger Forum

Bijzondere locatie voor afsluiting jubileumjaar

In het splinternieuwe Groninger Forum in Stad konden we in een coronaluwe periode een drukbezochte Beschermersavond organiseren. Met interviews en presentaties werden de aanwezigen bijgepraat over het laatste nieuws en lopende projecten. De Beschermersavond markeerde tevens het einde van de jubileumfestiviteiten.

Bijzondere waarneming

Flamingo in Polder Breebaart

Een zeer zeldzame gast, deze exotische steltloper. Hij kwam op bezoek in Polder Breebaart bij Termunten en werd op de foto gezet door Harry Kuipers.