Terugblik 2022

Bijzondere gebeurtenissen

2022 was een jaar waarin veel weer mocht. Dit blijkt in de variatie aan bijzondere gebeurtenissen dit jaar. In dit overzicht blikken we terug op een aantal van de meeste opvallende momenten van het jaar.

Polder De Oude Held

Welkom thuis grutto

Onze nationale vogel de grutto stond in 2022 centraal. Met de Welkom Thuis Grutto campagne is in Groningen, Friesland en Noord-Holland aandacht gevraagd voor deze bedreigde weidevogel. Samen met andere natuurorganisaties hebben we ons best gedaan om Polder De Oude Held, een belangrijk broedgebied voor grutto’s, te behouden,  onder andere met een veel getekende petitie. Constructieve gesprekken hierover zetten door in het nieuwe jaar. De film “Grutto” van Ruben Smit kwam uit in de bioscopen, een prachtig verhaal waar wij met trots aan bij hebben kunnen dragen.

Natuur en landbouw

Boeren met de natuur

De toekomst van de landbouw is landelijk in 2022 een groot onderwerp. Het zoeken naar oplossingen staat centraal bij Het Groninger Landschap. Tijdens de Beschermersavond op 9 november jl. in het Forum Groningen vertelden onderzoekers én boeren over natuurinclusieve landbouw en het belang hiervan voor de natuur én de agrarische sector. We zien de toekomst hoopvol tegemoet, voor boer en natuur.

Aankoop 850 meter slaperdijk

Mooie aankoop vanuit particuliere gift

In 2022 hebben we 850 meter slaperdijk in de Dollardpolders kunnen aankopen dankzij een prachtige particuliere gift. Slaperdijken zijn oude dijken die door verdere inpoldering in het landschap zijn komen te liggen. Slaperdijken zijn historische landschapselementen kenmerkend voor de kustgebieden van onze provincie.

Het landschap als podium

Het Groninger Landschap als podium

Het Groninger Landschap biedt een podium aan kunst en cultuur. In 2022 ontvingen wij de theatervoorstellingen “Over de grens” in de Mellemaheerd in Bad Nieuweschans en de reprise van “De Poolse Bruid” in De Haver in Onderdendam. De schuren van deze monumentale boerderijen waren goed gevuld en de recensies lovend. Naast theater waren de kunstwerken ‘Mien Grunneger Laand’ van Joyce Zwerver in twee van onze gebieden te zien en was de audiowandeling “Stem van de Hunze” door de Hunzezone een raak pleidooi voor het terugleggen van rivier de Hunze door de stad Groningen.

Het Gilde van vrijwillige molenaars 50 jaar!

Jaar van de molenaar

Het Gilde van vrijwillige molenaars bestond in 2022 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan is het jaar van de molenaar door prinses Beatrix geopend. Onze vrijwillig molenaars hebben hier met leuke activiteiten ook een mooie bijdrage aan geleverd. Zo hebben ze onder andere meegedaan aan de recordpoging om zoveel mogelijk molens tegelijk te laten draaien, die met ruim 800 molens gehaald is!

Opgeknapt erfgoed

Opgeknapt erfgoed

We hebben veel grote restauraties afgerond in 2022. Zo staat molen Zeldenrust met haar molenaarswoning in Westerwijtwerd er weer trots bij en is de monumentale boerderij Melkema in Huizinge klaar voor een nieuwe functie. Ook is de historische tuin van veenborg Welgelegen in Sappemeer teruggebracht in zijn oude glorie.

In het afgelopen jaar hebben we ook een villaboerderij aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans kunnen aankopen, dankzij een nalatenschap. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de restauratie van de monumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum. Voor het nieuwe jaar dus nog genoeg te doen!