Terugblik 2022

Bijzondere gebeurtenissen

Na twee jaar corona was 2022 een jaar waarin veel weer mocht. De deuren van onze bezoekerscentra konden weer open,  excursies werden opgestart en allerlei activiteiten eindelijk weer georganiseerd. Met vereende krachten is er in 2022 heel veel werk verzet in het Groninger landschap. En dat terwijl op grote schaal thema’s als klimaatverandering, energietransitie en toekomst van de landbouw ons allemaal bezighielden.  In dit overzicht blikken we terug op een aantal belangrijke momenten en gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Polder De Oude Held

Welkom thuis grutto

Onze nationale vogel de grutto stond in 2022 centraal. Met de Welkom Thuis Grutto campagne is in Groningen, Friesland en Noord-Holland aandacht gevraagd voor deze bedreigde weidevogel. Samen met andere natuurorganisaties hebben we ons best gedaan om Polder De Oude Held, een belangrijk broedgebied voor grutto’s, te behouden, onder andere met een veel getekende petitie. Constructieve gesprekken hierover zetten door in het nieuwe jaar. De film “Grutto” van Ruben Smit kwam uit in de bioscopen, een prachtig verhaal waar wij met trots aan bij hebben kunnen dragen.

Natuur en landbouw

Boeren met de natuur

De toekomst van de landbouw is landelijk in 2022 een groot onderwerp. Aandacht vragen en zoeken naar oplossingen staat centraal bij Het Groninger Landschap. We deden mee aan de landelijke actie Niet zonder natuur, organiseerden een Kijk- en plantdag op het eerste stukje grond gekocht met 100% donatiegeld, ontvingen boeren en burgers op de infodagen Midwolder Bouwten en trakteerden onze Beschermers op een avondvullende Beschermersavond over natuurinclusieve landbouw.
Het Groninger Landschap blijft zich inzetten voor een duurzame toekomst voor de landbouw, voor boer én natuur.

Opgeknapt erfgoed

Restauraties en aankopen

We hebben veel grote restauraties afgerond in 2022. Zo staat molen Zeldenrust met haar molenaarswoning in Westerwijtwerd er weer trots bij en is de monumentale boerderij Melkema in Huizinge klaar voor een nieuwe functie. Ook is de historische tuin van veenborg Welgelegen in Sappemeer teruggebracht in zijn oude glorie.

In het afgelopen jaar hebben we ook een villaboerderij aan de Hamdijk in Bad Nieuweschans kunnen aankopen, dankzij een nalatenschap. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan de restauratie van de monumentale boerderij Occo Reintiesheerd in Stedum.

 

 

Afronding Kleine Polder, Termunterzijl

Een polder voor natuur en recreatie

In december 2022 is met de plaatsing van het uitkijkpunt de “Golf van Termunterzijl” de herinrichting van Kleine Polder in Termunterzijl officieel afgerond. In het voorjaar van 2023 wordt de officiële opening gevierd. De polder is de afgelopen jaren ingericht voor zowel natuur als recreatie. Zo zijn er natuureilanden voor verschillende vogelsoorten, is er vegetatie aangeplant en is de zwemvijver met strandje uitgebreid. Vanaf de uitkijktoren kijken bezoekers uit over de natuureilanden, de Eems en de omliggende dorpen Termunten en Termunterzijl. Een geslaagd project voor mens en natuur, waar we met enige trots op terugkijken.

Aankoop 850 meter slaperdijk

Mooie aankoop dankzij particuliere gift

In 2022 hebben we 850 meter slaperdijk aangekocht in de Dollardpolders. De slaperdijk ligt op de grens tussen de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder. Het Groninger Landschap vindt het belangrijk dat karakteristieke Groninger landschapselementen zoals deze slaperdijk behouden blijven. Het zijn oude dijken die door verdere inpoldering  in het landschap zijn komen te liggen. Tevens versterken we de natuurwaarden in het gebied. Het Groninger Landschap heeft de slaperdijk dankzij een particuliere gift kunnen aankopen.

Het landschap als podium

Kunst en cultuur brengen Het Groninger Landschap dichtbij

Het Groninger Landschap biedt een podium aan kunst en cultuur. Dit is een mooie gelegenheid om bezoekers te verwelkomen in onze gebieden of rijksmonumenten. We delen al het moois graag! In 2022 ontvingen wij de theatervoorstellingen ‘Over de grens’ in Mellemaheerd in Bad Nieuweschans en de reprise van ‘De Poolse Bruid’ in De Haver in Onderdendam. De schuren van deze monumentale boerderijen waren goed gevuld en de recensies lovend. Naast theater waren de kunstwerken ‘Mien Grunneger Laand’ van Joyce Zwerver in twee van onze gebieden te zien: Olle Weem in het Reitdiep en Landgoed Coendersborg in het Westerkwartier. De audiowandeling ‘Stem van de Hunze’ door de Hunzezone in de stad was een raak pleidooi voor het terugleggen van rivier de Hunze door de stad Groningen.

Het Gilde van vrijwillige molenaars 50 jaar!

Jaar van de molenaar

Het Gilde van vrijwillige molenaars bestond in 2022 50 jaar. Ter gelegenheid hiervan is het jaar van de molenaar door prinses Beatrix geopend. Onze vrijwillig molenaars hebben hier met leuke activiteiten ook een mooie bijdrage aan geleverd. Zo hebben ze onder andere meegedaan aan de recordpoging om zoveel mogelijk molens tegelijk te laten draaien, die met ruim 800 molens gehaald is!