Thies Dijkhuis’ erfenis: de Hunzezone

Groene oase in Stad

Dijkhuis’ erfenis bestaat uit een groene oase in de stad Groningen, ingeklemd door bedrijventerreinen.

De Hunzezone is te danken aan Thies Dijkhuis. Zijn leven lang spande hij zich in om het land van zijn familie te behouden. Met succes. Maart 2019 overleed hij onverwachts. Het Groninger Landschap is bedroefd, maar ook vereerd dat ze zijn levenswerk mag voortzetten.

Intens verdrietig was Jan Beekman, natuurbeheerder van Het Groninger Landschap, toen hij maart 2019 het overlijden van Thies Dijkhuis vernam. Dijkhuis stond bekend als de laatste boer van Euvelgunne. Hij was er geboren, getogen en op 72-jarige leeftijd overleden. Beekman kende hem al veertig jaar. “Met de Zwanen-werkgroep ringde ik jaarlijks zijn jonge zwanen. De natuur en zijn zwanen waren hem dierbaar. Toen ik november 2018 beheerder werd, ben ik meteen naar Thies gestapt. Hij vond het fantastisch. We overlegden veelvuldig en lang. Voor mij als nieuwbakken beheerder was dat buitengewoon prettig en interessant, omdat hij alles weet van de Hunzezone. Helaas heeft de samenwerking maar vier maanden mogen duren. Ik mis hem erg.”

IJzersterk duo
Dijkhuis’ erfenis bestaat uit een groene oase in de stad Groningen, ingeklemd door bedrijventerreinen. “Dat de Hunzezone bestaat, hebben we aan Thies te danken. Zonder hem was de oude Hunzeloop volledig volgebouwd. In de jaren negentig hield hij stand. De stad rukte op en alle boeren, behalve hij, werden uitgekocht. Thies ging niet voor het grote geld. Samen met zijn broer, die jurist is, vocht hij voor de Hunzezone. Ze vormden een ijzersterk duo.” Gemeente, omliggende bedrijven, Stadjers: nu is iedereen blij met Dijkhuis’ standvastigheid. Van de gemeente kreeg hij zelfs de erepenning van de stad.

Stokje overdragen
Een visionair, noemt Beekman hem. “Thies had geen opvolging, geen kinderen om de boerderij over te nemen. Hij zocht een partij om de Hunzezone te behouden, en nam zelf met ons contact op.” In de Golden Raand vertelde Thies Dijkhuis zes jaar geleden: “Als laatste van vele agrarische generaties draag ik het stokje over aan Het Groninger Landschap. Ze gaan ervoor zorgen dat mijn familiegeschiedenis hier behouden blijft.” Al bij leven droeg Dijkhuis een deel van zijn landerijen over. Het andere deel en zijn boerderij volgden afgelopen najaar. “De boerderij was van Thies, maar ook van zijn broer en zus. Zij hebben hun deel nu ook aan ons geschonken. Daar zijn wij ontzettend blij mee. Beide waren nauw betrokken bij het gevecht om de Hunzezone te behouden.”

Hunzevisie
Beekman zet Dijkhuis’ werk voort. Hij breidt het zelfs uit. “Ik zie de Hunzezone als een baken. Ten zuiden verbinden we de landerijen van Thies met onze gronden bij het Zuidlaardermeer. Langs de oostrand van de stad maken we, langs de oude Hunzeloop, een verbinding met het Reitdiep. Dat is onze Hunzevisie: de ambitie om de oorspronkelijke Hunzeloop vanaf Drenthe naar de Waddenzee te herstellen. De Hunzezone vormt daarin een belangrijke schakel.”

Thies Dijkhuisfonds
De boerderij oogt als een authentieke boerenplaats. Met een houten grupstal, waar in Dijkhuis’ leven weinig is veranderd. Tachtig koeien stonden er vroeger, op het eind nog elf, waarvan een aantal blaarkoppen, een oud-Groninger ras. “De boerderij blijft. We werken het achterstallig onderhoud weg en denken na over een goede bestemming. Vergaderruimte, (vakantie)woning, beheeropslag, kleinschalige activiteiten, startpunt van excursies: alles is mogelijk.” Nieuw is het Thies Dijkhuisfonds, opgericht om Dijkhuis’ levenswerk te bekostigen. “We zijn met tal van particulieren en bedrijven in gesprek. We gebruiken de gelden voor het beheer van de Hunzezone en het herstel van de boerderij.”