Coalitie Wadden Natuurlijk zoekt een Secretaris Extern

Coalitie Wadden Natuurlijk zoekt een Secretaris Extern

De secretaris-extern werkt in opdracht van de 7 directeuren van de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland, lt Fryske Gea, Het Groninger Landschap en Stichting WAD.

De secretaris-extern faciliteert en coördineert op strategisch niveau de externe belangenbehartiging van de coalitie richting o.a. ministeries, provincies, haven- en visserijsector. De coördinator kent de weg in het werkveld en netwerk van deze organisaties. Daarbij weet hij/zij (beleids)signalen tijdig op te pakken en terug te brengen in de coalitie. De secretaris-extern werkt in opdracht van de 7 directeuren van de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschap Noord Holland, lt Fryske Gea, Het Groninger Landschap en Stichting WAD.

Zeven natuurorganisaties voelen zich betrokken en verantwoordelijk voor de Waddenzee. Sinds 2005 bundelen wij onze krachten in de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN). Een weer Rijke Waddenzee is onze ambitie, daarvoor moet nog veel gebeuren. Samen beschikken we over veel kennis en ervaring, een goed netwerk en een grote achterban. Gezamenlijk hebben we een visie over een integrale aanpak van de problemen waar de Waddenzee mee te kampen heeft.

Om deze samenwerking optimaal te faciliteren en te coördineren zoeken we voor drie dagen per week een proactieve verbinder die zich richt op lobby en externe belangenbehartiging. Help jij ons mee deze klus te klaren?

Klik hier voor de volledige vacature

Vraag nu een bijentelpakket aan!

Tel je mee tijdens de Nationale Bijenteldagen op 18 en 19 april?


Bijentelpakket aanvragen