Veelgestelde vragen Natuurherstel Polder Breebaart

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen rondom de werkzaamheden bij het natuurgebied Polder Breebaart.

Algemeen

Waarom is het project nodig?

Het Eems-Dollard gebied gaat qua natuurwaarden flink achteruit, vooral door het vele slib in het water. Dit werkt door in Polder Breebaart; de vismigratie, het broedsucces en de kwelderdiversiteit worden steeds minder.  Om de natuurwaarden in dit gebied te herstellen wordt Polder Breebaart aangepakt.

Wat zijn de doelstellingen?

Door het slib te verwijderen wordt het natuurgebied weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. We verwachten dat veel broedvogels terugkomen en de vismigratie wordt hersteld. Het proces van invang van slib gaat de komende jaren door, waardoor Polder Breebaart een bijdrage levert aan een schonere Dollard.

Daarnaast willen we het gebied aantrekkelijk maken voor bezoekers. Daarom wordt de vogelkijkhut vervangen, komt er een vogelkijkwand en een fotokijkhut in het gebied.

Wat is de rolverdeling tussen de samenwerkende partijen?

In het kader van het overkoepelende programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, het bedrijfsleven en natuurorganisaties samen aan ecologische verbetering van de Eems-Dollard. Het Groninger Landschap is opdrachtgever voor het project natuurherstel van Polder Breebaart. Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt in de Kleirijperij omgezet naar klei en door waterschap Hunze en Aa’s weer gebruikt voor dijkversterking. Het waterschap Hunze en Aa’s gaat op deze manier klei uit de Eems Dollard gebruiken om één kilometer dijk te versterken. Kennisconsortium EcoShape onderzoekt wat de beste manier is om slib te laten rijpen.

Hoe wordt het project gefinancierd?

Het project wordt gefinancierd door het Waddenfonds, de Nationale Postcodeloterij, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Ministerie van LNV en de provincie Groningen.

Plan

Wat gaat er veranderen?

De natuurwaarden van Polder Breebaart worden hersteld. Slib wordt afgebaggerd en  afgevoerd, er worden broedeilanden aangelegd en het gebied wordt aantrekkelijke rgemaakt voor bezoekers met de aanleg van een rolstoelvriendelijk vogelkijkhut, een vogelkijkwand, een nieuw betonnen wandelpad en een fotokijkhut.

Is het gebied nog toegankelijk voor publiek?

Ja, het gebied blijft toegankelijk voor publiek

Welke voorzieningen voor bezoekers worden er gerealiseerd?

Tijdens de 1e fase is er het wandelpad dat door Polder Breebaart heen loopt vervangen door een betonnen wandelpad. Tijdens de 2e fase wordt er een rolstoelvriendelijke vogelkijkhut gerealiseerd, komt er een vogelkijkwand en een fotokijkhut waaruit foto’s te maken zijn van vogels en andere diersoorten.

Wanneer is de vogelkijkhut  weer toegankelijk?

De nieuwe vogelkijkhut wordt gerealiseerd tijdens de 2e fase en is toegankelijk van 31 maart 2020

Wat is het verschil tussen de vogelkijkhut en de fotokijkhut?

De vogelkijkhut is dagelijks gratis te bezoeken. Vanuit de vogelkijkhut is er een prachtig uitzicht over Polder Breebaart en de broedeilanden. Door een coupure in de dijk is de vogelkijkhut ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

De fotokijkhut is per dag af te huren. Vanuit de fotokijkhut kunnen er prachtige foto’s worden gemaakt.

Waar komen de recreatieve voorzieningen?

De rolstoelvriendelijke vogelkijkhut komt op de oude locatie van de oude vogelkijkhut; aan de westkant van Polder Breebaart, aan de Dallingeweersterweg.

De vogelkijkwand komt aan de zuidkant van Polder Breebaart.

De fotokijkhut komt aan de noordkant van Polder Breebaart, ten noorden van het betonnen wandelpad dat Polder Breebaart doorkruist.

Kan ik de wandelroute rondom Polder Breebaart nog lopen?

Ja, deze is tijdens de werkzaamheden gewoon te bewandelen.

Waarom wordt er slib uit de polder gebaggerd?

Door het slib te verwijderen wordt het natuurgebied weer teruggebracht in de oorspronkelijke staat. We verwachten dat veel broedvogels terugkomen en de vismigratie wordt hersteld. Het proces van invang van slib gaat de komende jaren door, waardoor Polder Breebaart een bijdrage levert aan een schonere Dollard. Consequentie is dat het gebied in de toekomst vaker gebaggerd moet worden, waarbij er een nuttige toepassing voor het slib wordt gezocht.

Wat gaat er met het slib gebeuren?

Het slib dat tijdens het project wordt onttrokken, wordt in de Kleirijperij omgezet naar klei en door waterschap Hunze en Aa’s weer gebruikt voor dijkversterking. Het waterschap Hunze en Aa’s gaat op deze manier klei uit de Eems Dollard gebruiken om één kilometer dijk te versterken. Deze ‘brede groene dijk’ krijgt een talud en wordt bekleed met een relatief dikke laag klei en gras.

Uitvoeringsperiode

Wanneer is het project gerealiseerd?

In december 2018 is begonnen met de voorbereidingen van het project Natuurherstel Polder Breebaart, de werkzaamheden zijn gestart in januari 2019.
Inmiddels zijn het vogeleiland, het wandelpad en de verbinding met de zwaaikom afgerond. Het werk is tijdelijk stilgelegd tijdens het broedseizoen van 2019. In oktober 2019 is begonnen met de 2e fase van het project. Alle werkzaamheden zijn uiterlijk op 31 maart 2020 gereed.

Waarom bestaat de uitvoering uit een 1e en 2e fase?

Het werk is tijdelijk stilgelegd vanwege het broedseizoen.

Vrachtverkeer

Waarom is er vrachtverkeer nodig rondom het project?

Tijdens de 1e fase is er veel grond vrijgekomen die naar een andere locatie vervoerd moest worden. Verder is er vrachtverkeer nodig voor de aan- en afvoer van materieel en machines.

Waar rijdt het vrachtverkeer langs?

Tijdens de 1e fase is de grond afgevoerd via Termunterzijl en Termunten. Tijdens de 2e fase is er geen grondtransport. Wel is er aan- en afvoer van materieel en machines. Deze worden zoveel mogelijk via de Carel Coenraadpolder aangevoerd.

Om hoeveel vrachtverkeer gaat het?

Bij de start van de 2e fase (oktober 2019) gaat het om ongeveer 23 vrachten, verdeeld over 1,5 – 2 weken.

Hoe gaat het met de afhandeling van de overlast van het vrachtverkeer binnen de 1e fase?

Heeft u overlast en/of schade ondervonden van het vrachtverkeer tijdens de 1e fase van Polder Breebaart, dan kunt u hierover contact zoeken met gemeente Eemsdelta. Dit kan via het e-mailadres gemeente@eemsdelta.nl

Natuurherstel Polder Breebaart

minder slib, meer natuur