Atlantikwall

Antlantikwall in het Waddengebied

Het Groninger Landschap is samen met onder andere Landschap Noord-Holland en it Fryske Gea deelnemer aan het project ‘Atlantikwall in het Waddengebied’. Het Waddenfonds heeft hiervoor in het voorjaar van 2016 een subsidie toegezegd. Binnen het project worden de laatste ooggetuigenissen en de fysieke overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog vastgelegd, bewaard en deels ontsloten.

De stelling van Fiemel

Fiemel is een gehucht ten oosten van Termunten. Het ligt direct aan de Dollard. In de Tweede Wereldoorlog bouwden de Duitse bezetters er een flink bunkercomplex dat deel uitmaakte van de Atlantikwall. Bij de bevrijding van Groningen werd vanuit deze stelling zwaar verzet geboden. Verschillend bunkers zijn bewaard gebleven en
vertellen een aangrijpend verhaal.

Wat gaan we doen

In Groningen richt het project zich op het in eigendom krijgen en deels openstellen van delen van de stelling bij Fiemel, het vertellen van het verhaal, het koppelen van de locaties aan bestaande routenetwerken en via ons nabijgelegen Bezoekerscentrum Dollard informatie verstrekken aan bezoekers en scholen.

Meer informatie over het gehele project vindt u op de website: atlantikwall-wadden.nl via deze website kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief project Atlantikwall.