Atlantikwall

Antlantikwall in het Waddengebied

Het Groninger Landschap is samen met onder andere Landschap Noord-Holland en it Fryske Gea deelnemer aan het project ‘Atlantikwall in het Waddengebied’. Het Waddenfonds heeft hiervoor in het voorjaar van 2016 een subsidie toegezegd. Binnen het project worden de laatste ooggetuigenissen en de fysieke overblijfselen van de Tweede Wereldoorlog vastgelegd, bewaard en deels ontsloten.

Punt van Reide en de stelling van Fiemel

Ten oosten van Termunten ligt de Punt van Reide. De Punt van Reide was vanwege zijn strategische ligging door de eeuwen vaak strijdtoneel. In de Tachtigjarige Oorlog, in de Franse tijd en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Met het oog op de verdediging van de haven van Emden bouwden de Duitsers in 1940 op de Punt van Reide een geschutstelling en barakken, op houten stellingen tegen het hoge water. In 1943 zochten ze een droger heenkomen. Bij Fiemel legden ze de Marine Flak Batterie aan. Bij de bevrijding van Groningen werd vanuit deze stelling zwaar verzet geboden.  Marine Flak Batterie Termunten maakte deel uit van de Atlantikwall.

Wat gaan we doen?

Twee bunkers zijn in eigendom van Het Groninger Landschap. Een van de bunkers wordt ingericht als overnachtingsplek voor vleermuizen en de andere bunker wordt opengesteld voor publiek. In deze bunker wordt het verhaal verteld van Marine Flak Batterie Fiemel, het bunkercomplex dat in de volksmond beter bekend staat als Batterij Fiemel. Bovenop deze bunker komt een replica van het luchtafweergeschut, zoals dat in de oorlog door de Duitsers gebruikt werd.

De werkzaamheden starten eind 2019. Het terrein met de twee bunkers zal in het voorjaar van 2020 worden opengesteld voor het publiek.
In het Bezoekerscentrum Dollard is een nieuwe expositie ingericht die voorafgaat aan het verhaal van de bunkers. Kijk voor openingstijden op Bezoekerscentrum Dollard.

Meer informatie over het gehele project Atlantikwall vindt u op de website: atlantikwall-wadden.nl