Revitalisering rietoevers Zuidlaardermeer

Revitalisering rietoevers Zuidlaardermeer

In november 2022 is het project Revitalisatie Rietoevers Zuidlaardermeer van start gegaan. Met dit project willen we de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer verbeteren, evenals de ontwikkelingskansen voor ondergedoken waterplanten. Daarnaast bieden de werkzaamheden in het gebied ook kansen voor rode lijst soorten zoals de roerdomp en de porseleinhoen.

Wat gaan we doen?

In de rietoevers van het Zuidlaardermeer worden de komende tijd onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • het verbeteren van de Rietlanden door het maaien en afplaggen van de rietoevers
  • het afzetten van jonge opslag rond het broekbos (ongewenste groei van bomen en struiken)
  • het verwijderen van de invasieve exoot Japanse duizendknoop op de eilanden
  • het vervangen en aanleggen van enkele beschoeiingen om de rietovers te beschermen en graven van slenken op de eilanden

Met deze maatregelen creëren we open water, een plas-dras zone en verbinden we wateren met elkaar. Tevens krijgt waterriet weer ruimte om te groeien.

Wat wordt beoogd?

Met dit project willen we de waterkwaliteit van het Zuidlaardermeer verbeteren, evenals het leefgebied van verschillende soorten moersasvogels als de baardman, grote karekiet, de roerdomp en de snor.

Onze partners

Voor de revitalisering van de rietoevers van het Zuidlaardermeer werken we nauw samen met Waterschap Hunze & Aa’s, de provincies Groningen en Drenthe, de gemeenten, Het Drentse Landschap en Arcadis. De maatregelen vinden plaats in zeven deelgebieden langs het Zuidlaardermeer. Voor de gebieden in Groningen draagt Het Groninger Landschap zorg voor de ecologische begeleiding op basis van aanbevelingen uit de natuurtoets van A&W. Het project is onderdeel van het Europese subsidieprogramma: INTERREG CANAPE.