Theehuis de Kwelderschuur

Kwelderschuur

De kwelderschuur vind je in de Westpolder bij het Lauwersmeergebied. Rijd je op de Kustweg, dan zie je aan jouw rechterzijde bijna op de Ommerlanderzeedijk een huisje staan, de kwelderschuur.

Theehuis de Kwelderschuur

Hier werkt het Groninger Landschap mee aan het plan van een lokale ondernemer om bovenop het laaggelegen dijkmagazijn in de Westpolder een theehuis en informatiepunt te bouwen. De entree van deze uitbreiding is op dijkniveau gesitueerd. Architect Nynke Rixt Jukema heeft hiervoor een ontwerp gemaakt en de gemeente Marne werkt aan de benodigde vergunningen. De uitvoering van het project vindt plaats in het kader van het project ‘Kiek over Diek‘ van de provincie Groningen.