Werken aan breed en sterk draagvlak

Werken aan breed en sterk draagvlak

Draagvlak is de sleutel voor het realiseren van onze doelen.

Draagvlak is de sleutel voor het realiseren van onze doelen. De komende jaren werken we aan een breder en sterker draagvlak. Dat betekent: een grotere achterban aan ons binden, betere voorlichting en educatie en onze terreinen openstellen voor publiek, zodat mensen ervan kunnen genieten.

Maatschappelijke steun is voor ons cruciaal. Onze achterban bestaat in 2019 uit circa vijftienduizend Beschermers. Beschermers zijn onze trouwste en beste supporters. Ze ondersteunen ons actief met een jaarlijkse bijdrage. Ook ontvangen we geregeld nalatenschappen uit de kring van Beschermers. Bovendien geeft deze achterban de organisatie meer invloed bij het behartigen van de belangen van natuur, landschap en erfgoed. We willen de binding met onze Beschermers versterken. Naast de succesvolle jaarlijkse Beschermersavond willen we kleinschalige bijeenkomsten in de regio organiseren.

Steun en betrokkenheid

De landelijke trend baart zorgen. Landelijk loopt het aantal leden bij maatschappelijke organisaties al jaren terug. Gelukkig blijft onze achterban ons trouw. Beschermers steunen ons vaak al vele jaren. In 2019 stellen we een strategie op voor de werving van nieuwe Beschermers. De landelijke terugloop vraagt om een heroverweging van de wijze waarop we mensen aan onze organisatie binden. Zo neemt het aantal volgers op sociale media fors toe. Uiteindelijk willen we die waardering omzetten in actieve steun en betrokkenheid. ‘Dichtbij’ is hierbij het sleutelwoord.

Zeearend Hunzedal

Welkom in onze terreinen

Het landschap is van iedereen. We willen mensen van onze terreinen en monumenten laten genieten. Natuur en cultuur zijn belangrijk voor mensen. Om te recreëren, te ontstressen en te bewegen. Bezoekers zijn in onze natuurterreinen van harte welkom, echter wel zonder de natuur te verstoren. Rust is voor veel dieren essentieel.

Dassen in het Zuidelijk Westerkwartier

Voorlichting en promotie

Veel waarde hechten we aan voorlichting en bewustwording. Dat doen we met een brede mix aan communicatiemiddelen, waarbij excursies en andere vormen van persoonlijk contact misschien wel het meest effectief zijn. Veel aandacht krijgt natuureducatie voor de jeugd. We proberen kinderen een natuurbeleving te geven die ze de rest van hun leven bijblijft. We bezoeken basisscholen met natuurlessen en nodigen schoolklassen uit bij onze bezoekerscentra en jeugdfestivals. Samen met de Groninger natuurorganisaties proberen we elke leerling van Groninger basisscholen in contact te brengen met de natuur. De oudere jeugd betrekken we bij ons werk door ze de mogelijkheid te bieden om jeugdboswachter te worden.

Promotieteam