Klooster Yesse en de sporen van een rijk verleden

Een lezing door Annemiek Bos, bewoner van het voormalig kloosterterrein en Hans Punte vrijwilliger bij Het Groninger Landschap.

zo 17 maart 2024 11:00 - 12:30
Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen
Honden niet toegestaan
Op de kaart

Essen is een kleine buurtschap gelegen in de gemeente Groningen. Lang geleden heeft hier bijna vierhonderd jaar het Cisterciënzer nonnenklooster Yesse gestaan. De kloostertijd, die duurde van ongeveer 1150 tot 1600, is voor de ontwikkeling van Stad en Ommelanden van groot belang geweest. De kloosters beschikten over kennis en organisatievermogen voor het bakken van steen, het bouwen van stenen kerken en huizen, voor het beter bevaarbaar maken van de rivieren, voor het droogleggen en in cultuur brengen van land en de monniken en nonnen in kloosters konden bijvoorbeeld lezen en schrijven. Door de Reformatie zijn uiteindelijk bijna alle kloostergebouwen met de grond gelijk gemaakt.​ In deze lezing willen we u vertellen over de Stichting Bezoekerscentrum Yesse, over hetgeen in de Archieven nog over Yesse gevonden kon worden, om vervolgens aan de hand van de archeologische opgravingen u te informeren over wat we nu weten over het gebouw en over de geschiedenis van haar bewoners. Het tweede deel van de lezing zal vooral gaan over de landerijen van klooster Yesse, het klooster kan worden beschouwd als een grootgrondbezitter en het beschikte over een eigen haven.

Ons doel met deze lezing is dat u een goed beeld krijgt van het klooster dat hier in Essen heeft gestaan, iets meer weet over de geschiedenis van dit klooster en van de betekenis die het klooster voor Stad en Ommeland heeft gehad. We hopen dat vooral met de vele vragen die overblijven we uw nieuwsgierigheid hebben geprikkeld en u de weg zult weten te vinden naar het bezoekerscentrum Yesse.

Meld je aan voor deze activiteit

Deelname-informatie

Graag aanmelden.

Kosten

Prijs voor beschermers

Volwassene Gratis
Kind tot 12 jaar Gratis

Prijs voor niet-beschermers

Volwassene Gratis
Kind tot 12 jaar Gratis
Datum