Projecten

Projecten van Het
Groninger Landschap

Wij streven naar behoud, ontwikkeling en toegankelijkheid van natuur- en cultuurschatten in het Groninger landschap. Daarom zijn we voortdurend bezig met projecten die bijdragen aan onze missie: beschermen van natuur, landschap en erfgoed in Groningen. Hieronder vind je een overzicht van onze actuele projecten.

Filter
Gebied
Zoeken
Sluit filter
Project

Verduurzaming Villa Barmerhoek in Doodstil

In 2016 is het beeldbepalende rijksmonument Villa Barmerhoek in Doodstil nagelaten aan Het Groninger Landschap, een pronkjewail in Doodstil. In […]

Groningen
Project

Natuurherstel Bourtangerveld

Het Bourtangerveld is een bijzonder natuurgebied met een karakteristiek open schraalland, een zeldzaamheid in West-Europa. In dit gebied komen veel […]

Westerwolde
Project

Boerderij Hamdijk 49

In november 2022 is Het Groninger Landschap eigenaar geworden van een monumentale villaboerderij aan de Hamdijk 49 te Bad Nieuweschans. […]

Oldambt & Dollard
Project

Natuurverbetering Eems-Dollard

De Eems-Dollard is een bijzonder natuurgebied waar veel dieren toevlucht zoeken. Er moet actie ondernomen worden om de natuur te […]

Oldambt & Dollard
Project

Natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten

In de pilot natuurinclusieve landbouw Midwolder Bouwten werken verschillende partijen vijf jaar samen om natuurinclusieve maatregelen te testen voor de […]

Oldambt & Dollard
Project

Herstel Occo Reintiesheerd in Stedum

Aan de Delleweg in Stedum staat de imposante kop-hals-rompboerderij Occo Reintiesheerd. Het dwarse voorhuis, de hoofdschuur en de bijschuur vormen […]

Wierdenland & Waddenkust
Project

Actieplan weidevogels Groningen

Het uitgestrekte Groninger weidelandschap moet weer een aantrekkelijk en veilig broedgebied worden voor duizenden weidevogels die in het voorjaar speciaal […]

Groningen
Project

Wij&Wadvogels

Het Waddengebied is een onmisbare schakel op een belangrijke vogeltrekroute: de Oost Atlantische trekroute. Miljoenen vogels brengen er de winter […]

Wierdenland & Waddenkust