Lezing: Kluizenarijen bij Klooster Yesse

Honden niet toegestaan
Op de kaart

Dr. Andrew Irving spreekt Kloosterlezing Yesse 2023 uit

Over middeleeuwse kluizenarijen in Groningen

Pauselijke goedkeuring Harens onderkomen kluizenaar

 

Dr. Andrew Irving, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, zal op dinsdagavond 25 april in Haren de eerstvolgende Kloosterlezing van Yesse uitspreken. Irving gaat in op de bijzondere inmenging van de Paus bij de restauratie van een kluizenarij, die in de middeleeuwen langs het Harense deel van de Hereweg lag. De Pauselijke bemoeienis met die ene kluis ter hoogte van het huidige Villa Gelria is vastgelegd in een overgeleverd document uit 1437. De Kloosterlezing, jaarlijks georganiseerd door het Bezoekerscentrum Klooster Yesse, vindt plaats in het kerkgebouw aan de Bamshorn 4 in Haren en begint om 20.00 uur.

 

Irving zal tijdens zijn lezing ook ingaan op de verschillende andere plekken in het Groninger land, waar in de middeleeuwen kluizenaars en kluizenaressen woonden. Ook vlakbij het voormalige kloosterterrein van Yesse in het Harense Essen heeft in die tijd een kluis gestaan, gelegen in het huidige Vorkgebied. De op oude kaarten aangetroffen veldnaam ‘kloes’ duidt daar op.

 

Dr. A.J.M. Irving, Assistant Professor of Religion and Heritage aan de faculteit Religie, Cultuur en Samenleving van de Rijksuniversiteit Groningen, is inmiddels een goede bekende te Yesse. Hij raakte betrokken bij de kloostergeschiedenis tijdens de vorig jaar gehouden manifestatie ‘Van Yesse naar Sint Jan’. Dat driedaags evenement in Groningen was georganiseerd rond het bezoek van de cisterciënzer monnik Caesarius van Heisterbach die in 1220 samen met zijn abt Henricus onder meer Klooster Yesse en de Groningse Martinikerk bezocht. Irving, die in 2018 tot ‘docent van het jaar’ aan zijn faculteit aan de Rijksuniversiteit Groningen’ werd benoemd, komt uit Nieuw-Zeeland en was voor zijn universitaire werk in Groningen als liturgicus en kerkhistoricus verbonden aan universiteiten in Canada en de VS.

 

HIER AANMELDEN