Boerderij De Haver

Bekijk alle Erfgoed

Boerderij De Haver

Aan het Boterdiep en de rand van het beschermd dorpsgezicht Onderdendam ligt boerderij De Haver. De rijksmonumentale boerderij uit 1894 is een typisch voorbeeld van een Oldambtster boerderij op het Hogeland. Vanwege zijn beeldbepalende ligging, de hoge mate van gaafheid én de vormgeving en het materiaalgebruik is De Haver van groot cultuurhistorisch belang voor Groningen.

Door de gaswinning in Groningen heeft de boerderij aardbevingsschade opgelopen. De laatste eigenaren hebben de boerderij verkocht aan de NAM, die op zijn beurt de boerderij in 2017 heeft overgedragen aan Het Groningen Landschap. Met de overdracht is de instandhouding van het monumentale karakter van de boerderij gegarandeerd. De boerderij behoudt zijn woonbestemming, maar op zo’n wijze dat dit niet gepaard gaat met een ingrijpende versterkingsoperatie. Concreet betekent dit het kwetsbare stenen voorhuis een kleinschalige publieke functie krijgt en dat de woonfunctie elders in de boerderij wordt gerealiseerd.

Naast boerderij De Haver in Onderdendam zijn ook Occo Reintiesheerd in Stedum en Melkema in Huizinge door de NAM aan Het Groninger Landschap overgedragen.

Boerderij De Haver is in 2021 hersteld en heeft een nieuwe woonbestemming in de schuur gekregen.