Dollard

Dollardkwelder met jeugdactiviteit, Dollard

Dollard: de mooiste uithoek van Nederland

Aan de rand van Nederland ligt een ongerept natuurgebied van meer dan duizend hectare kwelder en zevenduizend hectare droogvallend wad. De ontmoeting tussen zout en zoet water maakt de Dollard uniek. In het brakke getijdenlandschap voelen planten als de zeeaster en diverse wad- en watervogels zich prima thuis.

Zeeaster op de Dollardkwelder

"Zeeaster is kieskeurig en groeit en bloeit alleen in brakke omstandigheden"

Een gouden omlijsting van het wad

Kwelders vormen de gouden omlijsting van het wad. Ze ontstaan daar waar de bodem hoog genoeg is opgeslibt om plantenwortels houvast te geven. Omdat het water hier minder zout is dan elders in de Waddenzee, ontstaat een plantengroei met een heel eigen karakter. Opvallend zijn de uitgestrekte zeeastervelden die het gebied in de nazomer lila kleuren. Vanwege hun functie als broed-, rust- en voedselgebied vormen de Dollardkwelders een vogelgebied van internationale betekenis.

 

Natuurgebied de Dollard bezoeken

Het Groninger Landschap biedt je uitgebreide mogelijkheden om het landschap te leren kennen en ervan te genieten. Naast de diverse wandel- en fietsroutes spelen bezoekerscentrum Dollard, de vogelkijkhut in Polder Breebaart en vogelkijktoren de Kiekkaaste (aan de rand van het wad bij Nieuwe Statenzijl) daarin een belangrijke rol.

 

De natuurgebieden in het Dollardgebied

De bezittingen van het Groninger Landschap beslaan ruim duizend hectare kwelders en bestaan uit de volgende gebieden:

Kleine Polder

In afstemming met omwonenden heeft Het Groninger Landschap de Kleine Polder heringericht. Het is een bijzonder gebied, tegen Termunten en Termunterzijl aan, waar recreatie en natuur hand in hand gaan.

Lees meer
Dollard Mello Coendersbuurt

Interactieve kaart

Punt van Reide

Op de grens van land en water heeft de natuur vrij spel, wadvogels zoeken hier hun toevlucht en het wad is een geliefde kraamkamer voor zeehonden.

Lees meer
Dollard 9947 TB Termunten

Polder Breebaart

Polder Breebaart is het eerste binnendijkse getijdengebied van Nederland: een natuursucces. Help ons de huidige gebiedskwaliteit te borgen!

Lees meer
Dollard 9947 TB Termunten