Thies Dijkhuisfonds

Behoud en herstel van de Hunze in Stad

Ter nagedachtenis aan Thies Dijkhuis (1946-2019) en om zijn levenswerk voort te zetten, heeft Het Groninger Landschap besloten om een Thies Dijkhuisfonds in het leven te roepen. Alle bijdragen aan dit fonds zullen volledig gebruikt worden voor de instandhouding van de boerderij, het beheer van de Hunzezone en het verdere herstel van de Hunze in de stad Groningen.

In maart 2019 overleed Thies Dijkhuis, de laatste boer van Euvelgunne. Zijn leven lang woonde hij op de boerderij Euvelgunnerheem in Euvelgunne, aan de oude bedding van de Hunze. Samen met broer Teun en zus Fré heeft hij zich ingezet om de Hunzezone te behouden tegen de oprukkende stad. Nu vormen zijn boerderij en het omliggende land een oase te midden van stedelijke bebouwing en bedrijvigheid.

Thies Dijkhuis was enorm trots op dit levenswerk en kon als geen ander genieten van zijn zwartbonte koeien en Groninger blaarkoppen in de Hunzezone. Uiteindelijk kreeg hij voor zijn inspanningen erkenning van de gemeente Groningen in de vorm van de erepenning van de stad.

Wil je bijdragen aan het fonds dan kun je dit doen middels een schenking aan Het Groninger Landschap en in de omschrijving de vermelding ‘Thies Dijkhuisfonds’.
Voor meer informatie over schenken kijk je op Wat jij kunt doen/schenking of bel met Thijs Meeuwissen, medewerker communicatie en fondsenwerving
(050) 313 59 01