Golden Raand

Kwartaalmagazine van Het Groninger Landschap

De Golden Raand is hét magazine waarmee Het Groninger Landschap over haar werk en projecten vertelt. Zo is de Golden Raand exclusief voor Beschermers, maar ook voor andere doelgroepen in de politiek, decision-makers en samenwerkingspartners een waardevolle bron van informatie. Als Beschermer van Het Groninger Landschap ontvang je dit blad gratis vier keer per jaar.

Ben je nog geen Beschermer van Het Groninger Landschap en wil je wel eens kennismaken met ons magazine? Of ken je iemand die je blij kunt maken met ons tijdschrift Golden Raand? Vraag dan een gratis proefexemplaar aan. Je ontvangt het meest recente nummer.

Klik hier voor een gratis proef exemplaar.

Golden Raand is een prachtig naslagwerk over natuur en erfgoed in Groningen. Ieder kwartaal wordt er een thema uitgelicht. Met dit natuur- en erfgoedmagazine blijf je op de hoogte van de projecten en actuele zaken op het gebied van natuur en erfgoed in de provincie Groningen van Het Groninger Landschap.

Colofon 2021 / Golden Raand
Uitgave van Stichting Het Groninger Landschap
Postbus 199, 9750 AD Haren | Rijksstraatweg 333, 9752 CG Haren
T (050) 3135901 | info@groningerlandschap.nl | www.groningerlandschap.nl

Golden Raand verschijnt vier keer per jaar en wordt toegezonden aan de Beschermers van Het Groninger Landschap. Het Groninger Landschap maakt deel uit van LandschappenNL, een samenwerkingsverband tussen alle provinciale Landschappen en stichtingen voor Landschapsbeheer.

Redactie: Dizain, Addo van der Eijk
Eindredactie: Dizain
Hoofdredactie: Petra van der Meer
Fotografie: Wisselt per uitgave
Concept en vormgeving: Dizain
Productiebegeleiding: Mailtraffic

Nieuwe donateurs, afmeldingen, wijzigingen: ledenadministratie@groningerlandschap.nl
Het werk van Het Groninger Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door steun van de Provincie Groningen, de Nationale Postcode Loterij, Vrienden (bedrijven en sponsoren) en Beschermers (donateurs).

Het Groninger Landschap draagt het CBF-keurmerk voor goede doelen en is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).