Voorwaarden Raad de Plaat

 

 • Inzendingen moeten liggend zijn en de afmetingen moeten minimaal 35 (b) x 25 (h) cm bij 300 dpi zijn. Beeldmateriaal moet in .jpeg of .jpg worden aangeleverd en mag maximaal 16 MB zijn. Geef de titel een herkenbare naam mee, bijvoorbeeld ‘voornaam tussenvoegsel achternaam – locatie waar de foto is gemaakt’.
 • Met deelname aan Raad de Plaat steun je de stichting en stel je de ingezonden foto beschikbaar voor promotie van Het Groninger Landschap. Hiermee steun je ons werk en help je ons om ons werk nog beter aan anderen te laten zien. Een waardevolle bijdrage dus!
 • De ingezonden foto mag niet eerder gepubliceerd of geëxposeerd zijn.
 • Foto’s zijn van , natuur, dieren, landschappen en (cultureel) erfgoed in Groningen.
 • Medewerkers van Stichting Het Groninger Landschap zijn uitgesloten van de deelname.
 • Foto’s mogen beperkt bewerkt worden. Toegestaan zijn bewerkingen als uitsnede maken, verscherpen, contrast, helderheid, schaduwen, hooglichten en witbalans aanpassen. Ook het wegpoetsen van vuiltjes en vlekjes is toegestaan. Niet toegestaan is het clonen van elementen uit andere beelden, het verwijderen van beeldbepalende elementen uit het ingezonden beeld, teksten of passepartouts toevoegen. Foto’s mogen niet artistiek bewerkt zijn.
 • Door deelname aan de Raad de Plaat verleent de deelnemer aan Het Groninger Landschap het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door de stichting. De beelden mogen ook commercieel gebruikt worden door derden onder de nadrukkelijke voorwaarde dat (gedeelten van) de opbrengsten van dit gebruik ten goede komen aan Het Groninger Landschap en de stichting zichtbaar aanwezig is als partner. Onder opbrengsten wordt mede verstaan niet in geld uit te drukken opbrengsten, zoals zichtbaarheid. Denk hierbij aan advertentieruimte in bijvoorbeeld een landelijke krant. De rechten met betrekking tot de ingezonden foto’s berusten bij de deelnemer of de oorspronkelijke auteur. De naam van de oorspronkelijke auteur wordt, daar waar mogelijk, bij plaatsing vermeld mits bij ons bekend.
 • Het Groninger Landschap is gerechtigd om het aangeleverde materiaal te gebruiken in al haar media en publicitaire uitingen.
 • De deelnemer vrijwaart Het Groninger Landschap voor claims van derden die pretenderen auteursrechthebbende te zijn.
 • De deelnemer vrijwaart Het Groninger Landschap voor claims van geportretteerden.
 • De natuur en het bijbehorende cultureel erfgoed worden niet verstoord bij het fotograferen.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Ingezonden foto’s kunnen niet worden teruggetrokken.
 • Ingezonden foto’s worden niet geretourneerd. Aanstootgevende foto’s worden gediskwalificeerd.
 • De maker van het beeld dat we gaan gebruiken in ons kwartaalmagazine Golden Raand ontvangt van ons een persoonlijk bericht.
 • Door deel te nemen aan de fotowedstrijd geef je Stichting Het Groninger Landschap toestemming om je per e-mail te benaderen.
 • Houd je aan de onderstaande ‘gedragscode natuurfotografie’.

 

Gedragscode natuurfotografie
1. Fotografeer dieren en planten alleen in hun leefomgeving.
2. Vang of verontrust geen dieren, vlieg dus niet met drones in een natuurgebied.
3. Bied geen voedsel aan speciaal voor de foto.
4. Fotografeer alleen nesten als dit de dieren niet verstoort.
5. Houd een gepaste afstand bij het fotograferen.
6. Verdiep je in de natuur en de ecologie van de soorten.
7. Natuurfoto’s zijn niet geënsceneerd en gemanipuleerd.
8. Wees een goede natuurgast en beschadig geen natuur.
9. Betreed geen verboden terrein of rustgebieden.
10. Laat geen afval achter.