Weidevogelroutes

Vanaf eind februari tot en met juni komt het boerenland van Groningen tot leven tijdens het broedseizoen van de weidevogels. Het moment om erop uit te gaan! Tijdens dit broedseizoen zetten we de grutto, als boegbeeld van een gezond en vitaal weidevogellandschap, in het zonnetje.

‘Grut-o, grut-o, grut-o’, hoor je hem zijn eigen naam roepen als je door de weilanden fietst. Soms staat hij op een paaltje of boerenhek. Deze sierlijke vogel wordt ook wel de ‘Koning van de Weide’ genoemd.

De grutto broedt in onze provincie. Dat is bijzonder, want dat doet hij lang niet overal. Nederland is het belangrijkste land ter wereld voor de Limosa limosa: vijfentachtig procent van de grutto’s broedt hier. Ons land is de kraamkamer voor deze vogel. Niet voor niks is de grutto door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot onze ‘Nationale Vogel’.

Kijkje thuis

De grutto voelt zich thuis in een levendig landschap met kruidenrijk grasland en een gezond bodemleven. Net als andere weidevogels zoals kievit, tureluur en scholekster. Wil jij de grutto en zijn buurtgenoten in het Groninger landschap bewonderen? Dat kan met de Grutto Kijkkaart Groningen of een van de onderstaande fiets- en wandelroutes.