Nationale bijentelling #savethebees

De wilde bij heeft jouw hulp nodig! Van de 360 bijensoorten in Nederland is ruim de helft bedreigd. Je kunt helpen door mee te doen aan de Nationale Bijentelling. Dit jaar wordt heel Nederland weer opgeroepen om een half uur bijen te tellen in de tuin, op het balkon of op een groene plek in de buurt. Dit jaar geen weekend, maar een 10-daagse telling!

ma 15 april 2024 - do 25 april 2024 06:00 - 20:00
Provincie Groningen
Honden niet toegestaan
Op de kaart

Hoe werkt de Bijentelling?

  • Tel van 15 tot en met 25 april een halfuur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit op een zonnig - of in ieder geval droog - moment.
  • Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet op het (online) telformulier.
  • Uitgeteld? Voer jouw resultaten vanaf 15 april in op deze pagina via bijentelling.nl
  • Let op! Je hebt tot zondagavond 25 april 20.00 uur om je resultaten in te voeren.

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.

Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis.

Meedoen

Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Er is een telformulier en bijengidsje waarmee iedereen de zestien verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Ook kun je alvast oefenen voor de Bijentelling via spelletjes en leuke activiteiten.

Langdurig project

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk over bijen te weten komen, zodat we de bij beter kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. De Nationale Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.

Onderzoek

Het aantal tellers is goed nieuws voor de wilde bij. Biesmeijer legt uit waarom: “Iedereen wordt zich steeds bewuster van het belang van de wilde bijen en wil zich daar ook voor inzetten. De jaarlijkse tuintellingen dragen bij aan het onderzoek naar de wilde bijen in Nederland. Het geeft ons nieuw inzicht in bijvoorbeeld de verschillen tussen regio’s, of de stedelijke omgeving en het platteland. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten.